Vårt förslag Marievik Open Source har vunnit idétävling i Marievik!

Tillsammans med Bas ID och Funkia tog vårt team hem vinsten och får fortsatt förtroende att i samarbete med AMF Fastigheter ta fram en ny koncept- och arkitekturmanual för AMF’s fastigheter i Marievik.

Förra våren bjöd AMF Fastigheter in till en öppen tävling för att hitta ett kreativt team som i samarbete med dem ska ta fram en koncept- och arkitekturmanual för deras nio fastigheter i Marievik. Tillsammans med koncept- och designfirman BAS ID och landskapsarkitekt på Funkia bildade vi ett team som bland 45 inlämnade bidrag prekvalificerade oss till tävling. Under hösten arbetade vi och tre andra team fram idéer och nu står det klart att vårt team vunnit tävlingen och får fortsätta med projektet!

”Det är modigt att våga ompröva och det är tydligt att AMF Fastigheter tänker långsiktigt. Med höga ambitioner inom bland annat arkitektur, design, hälsa och hållbarhet är det insiktsfullt att efterfråga bred kompetens i multidisciplinära team både i tävlingsförfarandet och i det kommande arbetet.” säger Pernilla Ivarsson, arkitekt och hållbarhetsansvarig hos oss.

Under hösten har vi tillsammans hittat en metod för att arbeta multidisciplinärt, en lärorik process som gjort att vi kommit djupare in i frågorna och längre med idéerna, vilket varit en vinst både för projektet och platsen. Så här vill vi jobba i fler projekt!

Sammanhang, välmående och hållbarhet har varit AMF Fastigheters ledord från start och vi har arbetat med att utveckla de koncepten. I vårt förslag försöker vi vara ödmjuka inför att världen och vad som är viktigt just nu kommer förändras med tiden. Därför föreslår vi en levande vision och vårt vinnande förslag är döpt till Marievik Open Source då vi vill lyssna in omvärlden och dela med oss av kunskaper och slutsatser under tiden som den nya arkitektur- och designmanualen arbetas fram.

Att bevara men samtidigt utveckla befintliga byggnader och miljöer är en av de viktigaste frågorna för vår bransch idag. Marievik är ett unikt område som är präglat av den postmodernistiska 80- och 90-talsarkitekturen som är i behov av att just både bevaras och utvecklas. Här finns historia, kultur, och arkitektoniska idéer att bygga vidare på.

Området har stora kvalitéer som kan utvecklas men också utmaningar som behöver hanteras. Marievik och hela kajstråket längs Årstaviken kommer att vinna på att området lyfts och förstärks. Nu ser vi fram emot att tillsammans med BAS ID, Funkia, AMF Fastigheter och Stockholms stad fortsätta detta arbete och konkretisera vår gemensamma vision!

Läs AMF Fastigheters pressmeddelande här!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer