Vi erbjuder er en trio av erfarenhet!

Vilka skolor behöver just era elever? Hur uppnår ni studiero? Vilka prioriteringar behöver just ni göra?

Frågorna är många och viktiga att ställa sig vid planeringen av en ny skola eller en ny skolorganisation, för att kunna hitta rätt lösning. Forskning inom cirkulär ekonomi visar att kundanpassade lösningar som svarar upp mot verkliga behov håller längre och blir därmed mer kostnadseffektiva i längden. I tider av lågkonjunktur är resurserna mindre men behovet kvarstår av goda lärmiljöer, ändamålsenliga lokaler och en omställning till ett mer hållbart samhälle.

Vi vill hjälpa er med att ställa de rätta frågorna och att söka svaren för att hitta kostnadseffektiva lösningar som täcker just era behov. För att nå dit engagerar vi oss personligen i ert projekt.
Kanske är lösningen för er “Small” som ryms inom ramen för en direkt upphandling och omfattar platsstudier av en ny skola, konsekvensanalyser av en sammanslagning eller inventeringar av befintliga skolor? Kanske är lösningen “Medium” och omfattar komplett processledning och projektering av en ny skola eller ombyggnation av en befintlig? Eller kanske är lösningen en “Large” och omfattar ett helt utbildningscampus eller en pedagogisk och administrativ omorganisation? Oavsett lösning finns vi tillhands.

Vi erbjuder ett nätverk av alla de kompetenser som ert projekt kräver. Och oavsett storlek på ert projekt leds ni alltid av ett erfaret team med specialistkompetens inom skolarkitektur och lärmiljöer. Målet är att skapa en så framtidssäkrad, resurseffektiv och hållbar lösning som möjligt, för just er.

Välkommen att kontakta oss!

Andreas Thöje
Arkitekt SAR/MSA, delägare
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Frida Brismar Pålsson
Specialist inom fysisk lärmiljö, grundare
Paradis Produktion

Alessandro Lucca
Arkitekt SAR/MSA, delägare
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer