Älgbostad - Hökmossebadet, Nykvarn
UPPDRAG Bostäder, bad och park
PLATS Nykvarn
SKEDE Detaljplan, gestaltningsprogram och programhandling
OMFATTNING Planområdet är ca 81900 kvm och innehåller ca 50 bostäder
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Ulf Zettersten Arkitekt , Sture Koinberg Landskapsarkitekter
UPPDRAGSGIVARE Nykvarns kommun genom AB Nykvarnsbostäder

Älgbostad i Nykvarn

Bad, park och ny låg bebyggelse invid sjön Yngern

Hökmossbadet ligger vid den skyddade vildmarkssjön Yngern som har dricksvattenkvalitet. Här utvecklas det befintliga badet ihop med en ny Strandpark. Detta blir samhällets vackraste offentliga rum med stora attraktionsvärden. Nya bostäder i låg skala ansluter till den gamla gården Älgbostad och underordnar sig landskapet i skala, form och färg, samtidigt som det kan skymta fram och markera områdets centrala betydelse för samhället. Nuvarande trädsiluett måste få dominera och vara intakt samtidigt som badet blir allt mer tillgängligt för Nykvarnsborna.

Om detaljplanen på Nykvarns kommuns webbplats

Illustrationen kan du se lite tydligare i en pdf

Låga flerbostadshus uppe vid gamla gården. Varje hus rymmer fyra lägenheter och bildar en gård tillsammans med gårdshuset. I fonden det pyramidformade flerbostadshuset som uppförs på det ursprungliga torpets plats.

En smal bostadsgata uppe vid gården med enfamiljshus och parhus. Gatstensbårder samt sidoområden i smågatsten. Fasader utförs i träpanel och klippta bokhäckar kantar gaturummet.

Siktstråket mot Yngern. Badet till vänster, den gamla gården Älgbostad med nya bostäder till höger bakom grönskan.

Seniorbostäder kring en gemensam liten gata med platsbildningar. Yngern i fonden.

Exempel på radhuslägenheter på gamla ladans plats, samma volym, material och färg som ladan.

Exempel på fyrfamiljshus

Porten mot Strandparken

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer