UPPDRAG Bostäder
PLATS Björkhagen, Stockholms stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING Underlag till detaljplan, bygglov, program/systemhandling för 43 lgh bostadsrätter och gemensamhetslokal
HÅLLBARHET Miljöbyggnad silver
MEDVERKANDE Johanna Gill, Ann-Christin Ohlander, Tijana Petrovic, Ximena Horjales
UPPDRAGSGIVARE Riksbyggen

Björkstigen

Förtätningsprojekt med 50-talsflört i Björkhagen

Ett förtätningsprojekt där gestaltningen tagit avstamp i platsens främsta kvaliteter och omgivning. Bostadskvarteret hämtar inspiration från 1950-talets bostadsarkitektur som är relativt lågskalig och landar i grönska vilket ger ett varmt, lummigt och hemtrevligt intryck.

Att samspela med sin omgivning och samtidigt möta den framtida urbaniseringen av söderort är utgångspunkt för den föreslagna bebyggelsen. Gavlarnas höjdskala är väl avvägda för att möta omkringliggande fastigheter. Hörnet möter den förstärkta stadsmässigheten och tillåts gå upp i höjd, som även avspeglas i bottenvåningen med lokalyta och platsbildning. Den nya bebyggelsen möter gatumarken  med en generös, grön förgårdsmark. Detta är platsens DNA. Bebyggelsen koncentreras längs gatorna för att i möjligaste mån bevara befintlig naturmark samt skapa ett bullerskyddat inre gårdsrum. Byggnadsvolymerna är enkla och långsträckta.

Det huvudsakliga fasadmaterialet är puts med avvikande kulör i sockel och omfattningar kring fönstren. Gestaltningsidén är att utöka den befintliga kulörpaletten med fler vackra fasadfärger. De inåtgående hörnen accentueras genom färgsättningen. Insidan mot gården och naturen har en ljus avvikande kulör. Takens utformning och material är avgörande för kvarterets uttryck och förmåga att passa in. Husen har sadeltak med flackare lutning som också är tidstypisk för 1950-talets bostadshus. Volymen hålls så ren och enkel som möjligt utan större uppstickande byggnadsdelar. Skorstenar kan gärna få smycka husen. Takmaterialet är väl synligt för omkringliggande bebyggelse högre upp i skogsbacken och ska utföras med tegelpannor. De enkla volymerna och fasaderna kräver extra omsorg av balkonger och entréer. Konceptet för dessa är enkel, samtida elegans med hög grad av detaljering.

Vid hörnet, korsningen Malmövägen/Ystadsvägen, dras bebyggelsen tillbaka och bildar en publik plats. En plats som uppmuntrar till möten och blir en lokal mötesplats för närområdet. Kvarterets höjdskala är anpassad till omkringliggande bebyggelse och tillåts bli högre just vid torgplatsen och gestaltas där med en öppnare utformad bottenvåning. Vid platsen är kvarterets gemensamhetslokal placerad med direktentré och större glaspartier för att samspela med torgets offentlighet.

Omgivande tidstypisk arkitektur i Björkhagen

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer