Vy från Fisksätravägen
UPPDRAG Bostäder och samhällsfastigheter
PLATS Fisksätra, Nacka kommun
SKEDE Pågår
OMFATTNING Äldreboende med 84 lägenheter, Förskola med 4 avdelningar och 40 st hyreslägenheter. Totalt drygt 12000 kvm.
HÅLLBARHET Miljöbyggnad silver, Social hållbarhet
MEDVERKANDE Reija Toivio, Mikael Slotte, Kristian Stoltz, Patrik Hammarlund, Viktor Lindström, Per Sundberg
UPPDRAGSGIVARE Stena Fastigheter AB

Fisksätra entré Kv.B

Omsorgsfullt tillägg längs Fisksätravägen

Kvarter B är det andra kvarteret i den nya bebyggelsen längs Fisksätravägen. Bebyggelsens gestaltning syftar till att tillföra mer stadsmässiga kvaliteter till Fisksätra centrum.

Omsorgsfullt tillägg längs Fisksätravägen
Fisksätra i Nacka kommun byggdes under tidigt 1970-tal. Det är ett tättbefolkat område och ett av kommunens största. Nu pågår en utveckling där de centrala kvarteren rustas upp med nya bostäder, nya promenadstråk, gång- och cykelbanor, förbättrad belysning och ny konst. Vi har varit med sedan detaljplanearbetet 2013 och har tagit fram bebyggelsestrukturen för hela Fisksätravägen samt utformat kvarter B. Under våren 2022 färdigställde vi system- och bygglovshandling.

Kvarteret B är en del av de nya stadsmässiga kvarteren till Fisksätra centrum. Stora parkeringsytor byggs bort, här ska bli en attraktiv och tryggare miljö.

Fisksätravägen ska förvandlas till en levande och modern lokalgata. Vi lägger en ny årsring till området, ett omsorgsfullt komplement till den befintliga bebyggelsen.

Omsorg om det befintliga
Samspelet mellan nytt och gammalt har varit viktigt i projektet. De nya byggnadsvolymerna kopplas på och förlänger den befintliga kvartersstrukturen. Husen har en mer varierad och småskalig karaktär, men är anpassade i både skala och material.

Vy från gården

Blandat innehåll
Kvarteret är uppdelat i två hus med ett gemensamt underliggande garage. I hus 1 finns lokaler för förskola i gatuplan och äldreboende i de övre fem planen. Äldreboendet har 84 lägenheter och stora gemensamma ytor i varje våning. En del av lägenheterna kan kopplas ihop till en tvårumslägenhet. Förskolan har tillgång till en fin utemiljö på gården, till äldreboendet finns en grönskande takterrass. Hus 2 rymmer 40 lägenheter från ett till fyra rum och kök. De har privata balkonger eller uteplatser och en gemensam uteplats på gården.

Material och volym
Vårt kvarter karaktäriseras av omväxlande gröna och vita putsfasader med sockelvåningar i grön och röd skiffer. Sockelns höjd, putsens och skiffrets nyanser samspelar fint med kvarteren intill. Fönster och detaljer är i en mässigskulör och balkongfronterna i screentryckt glas. Hus 1 som är en samhällsfastighet har en något mer framträdande roll i gestaltningen, med mönster i screentryck och skärmtak. Huvudentrén markeras med skiffer.

Taklandskapet är varierat i höjd och uttryck. Hus 1 har platta tak i två nivåer. Högst upp ryms en takterrass och solcellsanläggning. Hus 2 har sadeltak av plåt med uppstickande takkupor.

Social hållbarhet
Kvarteret innehåller hyresrätter, förskola och äldreboende och därmed samlas olika verksamheter runt en levande gård, med närvaro dygnet runt.

Medverkande i planskede:
Johanna Gill, Anna Renström, Sofie Castler & Moa Zettervall

Fasader längs med Fisksätravägen

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer