UPPDRAG Bostäder, samhällsfastigheter
PLATS Jakobsberg, Järfälla kommun
SKEDE Detaljplan, produktionshandlingar. Klart jan 2018
OMFATTNING Underlag till detaljplan och produktionshandlingar för 111 lägenheter.
MEDVERKANDE Hans Bergström, Maria Mattsson, Harri Lindqvist, Helena Stenström

Brandstationen

Djärva vinklar, nivåskillnader och varierat material

Brandstationen intill Jakobsbergs centrum är ett kvarteret med tre huskroppar i 4-10 våningar kring en stor, trivsam innergård. Djärva vinklar, nivåskillnader och varierat materialval kännetecknar gestaltningen.

I huset finns bostäder, LLS boende och ett par lokaler för kommersiellt bruk. Ett antal bostadsrätter upplåts genom så kallat hyrköp. I Brandstationen provar nämligen Riksbyggen en ny instegsmodell för att hjälpa unga att komma ut på bostadsmarknaden, hyrköp av bostadsrätt. Det innebär att den boende hyr en bostadsrätt under en begränsad tid som ger förtur vid köp. Erbjudandet riktar sig till unga vuxna upp till 35 år som vill bo i bostadsrätt. Läs mer om Riksbyggens hyrköp här.


Det var efter en vinst i en markanvisningstävligen för projektet Brandstationen som vi fortsatte arbetet med detaljplan och föjande projekteringsarbete. Bostäderna stod klara 2018.


Samspelande gestalning

Gestaltningen tar sin utgångspunkt i att bebyggelsen ska samspela med sin omgivning och utgöra en förstärkning av stadskaraktären i området. Kvarteret är relativt slutet men har strategiskt placerade öppningar som bildar en diagonal siktlinje och tillika gångstråk över gården och ner mot centrum.

Högt hus med takterrass

Husen är i huvudsak mellan 3-5 våningar. För att påminna om det gamla slangtornet markeras det sydöstra hörnet mot Hästskovägen, där vi låter huset växa upp till 10 våningar. Överst i tornet finns en gemensam takterrass.

Takterrass för vila och kalas

Från terrassen har man en milsvid utsikt.

Tegel och glas

De yttre fasaderna, som vetter mot gator och grannkvarter, är utförda i tegel i rött och grått med infällda partier av glas. Fasadteglet har en rustik prägel. De skiftar i olika nyanser och bränningar, vilket skapar dynamik mellan husen. Mot gårdens insida har vi en mjukare materialpalett med skivor av träkaraktär

Gården ett samlande rum

Den gemensamma gården är gestaltad som ett samlande rum, en stimulerande och trevligt utformad gårdsmiljö med låga trämurar som omger planteringar och lekytor.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer