Brunnberg Forshed Källsprångsvägen Viskafors
MEDVERKANDE Andreas Thöje

Byggplatsbesök på Källsprångsvägen Viskafors

Ett givande byggplatsbesök med byggherre och entreprenör

Så är då projektet Källsprångsvägen i Viskafors nästintill färdigställt. Vi åkte på byggplatsbesök på Källsprångsvägen tillsammans med vår beställare Viskaforshem och tittade på hur fint Fristads Bygg färdigställt några av hyresvillorna i trä som vi ritat. Resultatet ser mycket fint ut, spånfasaderna samspelar fint med trädstammarna och husen landar vackert på platsen. Villorna är dessutom mycket trivsamma bostäder med rundgång, långa siktlinjer och trä interiört.

Det är mycket värdefullt för oss att besöka byggplatsen och tala med entreprenör och byggherre på plats. Bland annat fick vi se hur stomresning och montage av stommen i korslimmat trä gick till. Vi hade ett bra samtal med byggarna om hur väl våra ritningshandlingar gick att förverkliga, och fick höra om deras erfarenheter från att ha byggt villorna. Detta ger en djupare förståelse om projektet för alla parter och resulterar i lärdomar att ta med i framtiden.

Viskaforshem har haft en hög ambitionsnivå och det märks i valet av material som genomgående håller en hög standard med lång hållbarhet, och som åldras vackert. Detta ger i sin tur låga underhållskostnader och en längre livscykel. Projektet blir ekologiskt, ekonomiskt och inte minst vackert.

 

Se fler bilder på det färdigställda projektet.

Läs mer om projektet på Viskaforshems hemsida.

Läs också om Viskafors nya äldreboende som vi ritar åt Viskaforshem AB.

Villorna har även fina material invändigt, med stengolv och träpanel på väggar och i tak.

Ett givande samtal med byggherre och entreprenör i matsalen i en av villorna.

Titta gärna på Boinstitutets film om Viskaforshems arbete med ”Viskaforsmodellen” – där högre kvalitet i nybyggen resulterar i lägre hyror. Filmen sammanfattar Boinstitutets rapport ”Viskaforsmodellen – Lönsamhetskalkyl för hållbart byggande” som vi varit med och stöttat.

 

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer