Här utforskar vi kreativitet tillsammans . Det är ett tema vi hade under 2017 med flera workshops och där vi undersöker hur vi kan stärka oss som individer, i våra arbetsgrupper och därmed som arkitektkontor.

Seminarier

Workshops, föreläsningar och lärande

För att ständigt lära oss mer om vår omvärld och av varandra genomför vi regelbundet seminarier och lunchföreläsningar. Vi berättar om våra egna projekt för varandra eller välkomnar någon som pratar om något som vi har glädje och nytta av. Det kan också vara en leverantör som presenterar sina produkter eller tjänster. Här samlar vi exempel på våra seminarier, föreläsningar och workshops.

Om dagsljus

Mars 2018

Under en lunchföreläsning fick vi träffa BAU Architects dagsljusexpert Paul Rogers som bland annat berättade om resultaten från en studie av dagsljusnivåer i befintliga byggnader och hur förtätning av staden kan uppnås samtidigt som vi får god tillgång till dagsljus.

De flesta av oss, både vuxna och barn, tillbringar 90 procent av vår tid inomhus och forskning visar att begränsad dagsljusexponering är negativ för vårt välbefinnande. Tillgången på dagsljus i byggnader är alltså viktigt både för människans hälsa och för att reducera byggnaders energiförbrukning. Paul pekade på behovet av en mer flexibel lagsstiftning och förändrade dagsljusregler och att det är möjligt tack vare förfinade mätmetoder och simuleringar av förväntat dagsljus i nybyggnader.

Elastiska hem – ett möjligt framtida boende?

Mars 2018

Vår nya medarbetare Pernilla Ivarsson berättade om Elastiska hem, ett tvärvetenskapligt innovationsprojekt som Pernilla jobbade med på sin tid på Kod Arkitekter. Elastiska hem är en ny boendeform som bygger på delande, gemenskap, hälsa och hållbarhet och är en modell för att möjliggöra anpassningar efter livssituation, bättre och mer hållbart utnyttjande av resurser och främjande av en hälsosam och hållbar livsstil. Intressant!

Läs mer här: www.elastiskahem.se

Nov 2017

När barn är med och utformar sina lekmiljöer blir de väldigt annorlunda jämfört med de ganska trista lekplatser som man ofta ser. Amanda Larsson besöker oss på en av våra återkommande lunchföreläsningar och berättar om hur barnen ser på omvärlden. Och hur bra det kan bli när de vara med och bestämma hur miljön ska utformas.

Här kan du läsa en en artikel om föreläsningen
Sept 2017

Studiebesök på Vallastaden, en givande och intressant bussresa som gav mycket diskussion. Vi följde upp besöket med ett seminarium med av professor Ola Nylander. Vi samarbetar med Ola och CBA, Centrum för boendets arkitektur, som stöttar oss i vårt interna utbildningsarbete och leder vår utforskande verksamhet Arkitekturforum.

Här kan du läsa en en artikel om vårt studiebesök och några av de tankar och reflektioner besöket på Vallastaden väckte.
oktober 2017

Intressant besök av Kim Dovey som kom till vårt kontor för att prata om ”Platsen som en blandning”. Kim är Professor of Architecture and Urban Design at the Melbourne School of Design, University of Melbourne och författare till flera böcker.

Läs artikeln om hans besök här.
Varje tisdag har någon på kontoret korta, informativa dragningar om något projekt. Syftet är att vi alla ska få en överblick över aktuella projekt och insyn i kontorets samlade kunskapsbank. Det är främst kontorets aktuella projekt men även projekt som har gjorts i tidigare sammanhang, tillbakablickar på äldre projekt, exjobb, bilder från studieresor etc. Ibland tittar vi även på arkitekturfilmer.

Den här gången presenterade Andreas Svensson och Stefan Brink sitt fina projekt i Viskafors, hyresrätter i villaform åt allmännyttiga Viskaforshem.
Maj 2017
Charles Wolf berättade om sina nya bok ” Seeing the Better City” och hur vi behöver uppmärksamma ”den verkliga världen” som ligger precis framför oss. Hans budskap var att för att förstå och förbättra städerna och att personlig observation viktigare än någonsin. Stora mängder data, digital kartläggning och simulerade stadsbilder är värdefulla verktyg för att förstå den urbana rymden, men Charles Wolf menar också att om vi inte tar hänsyn till mänskliga upplevelser, riskerar vi att skapa platser som inte återspeglar autenticitet och lokalt sammanhang. Wolfe kallar detta" urban diary "-metoden och belyser hur observatörens perspektiv är nyckeln till att förstå dynamiken i den urbana rymden. Han gav exempel på hur man använder noggrant inspelade och organiserade observationer som verktyg i att skapa förändringar i stadsplaneringssamtal och praxis. Såväl sevärdheter som ljud, stämningar och människors erfarenheter av en plats behöver användas av politiker och samhällsplanerare för att utforma våra städer.
Charles Wolf
Maj 2017
Stadsplanerare Peter Lundevall pratade om stadens historiskt höga bostadsmål och hur staden därigenom i princip i alla delar blir allt tätare. Föreläsningen var utifrån hans bok ”Stockholm – den planerade staden”.

Bokens baksidestext: Stockholm har en tradition av eftertänksam planering, Peter Lundevall blottlägger insiktsfullt mekanismerna som format stadens utveckling. Boken blir en varsam lektion i stadsbyggnad, men bjuder också in till diskussion om framtiden; om tillväxten, mellanrummen, hållbarheten i planering och byggande, tätheten, grönskan, vattnen, den kuperade terrängen, resandet, bilismen etc. Stockholm har sin unika historia och anatomi, sin befolkning och topografi, sitt klimat och sin arkitektur, sin relation mellan centrum och periferi. Huvudstaden är nationens mest omfattande skapelse. Nu står staden inför en ny brytningstid.

Stadsplanerare Peter Lundevall
Maj 2017
Joe Osae-Addo, arkitekt och stadsplanerare från Ghana pratade om sin verksamhet och sitt arbete. Joe studerade på the Architectural Association School of Architecture i London och öppnade sitt första kontor i Los Angeles 1991. I dag driver han kontoret Constructs LLC i Accra med filialer i Tamale, Ghana samt i Washington DC och Los Angeles. Företaget deltar i debatten om den ekonomiska utvecklingen i Ghana och Afrika som helhet och vilka utmaningar den snabba urbaniseringens innebär för den afrikanska kontinenten. Genom organisationen DESIGN-SOCIO-ECONOMISTS", använder de arkitekturen som en plattform för att engagera sig i projekt som spänner från rebranding av städer och produktdesign till riktade stadsplaneringsinitiativ och att utveckla och modernisera inhemska tekniker och material.

Joe Osae-Addo, arkitekt och stadsplanerare från Ghana
Mars 2017
Här ger Mats Lewan oss inspiration och nya perspektiv en dag i februari. Mats pratade om framtiden och digital utveckling med utgångspunkt för våra grundläggande mänskliga behov. I bakgrunden syns en självkörande buss från Mercedes.
Mats Lewan

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer