Foto: Reija Toivio

Socialt engagemang

Socialt engagemang är mer än del av Brunnberg & Forsheds CSR-arbete, det är del av vårt sätt att tänka och arbeta.

Arkitekter utan gränser (ASF)

Vi stödjer ASF både monetärt och med att låna ut våra lokaler.

Arkitekter utan gränser, ASF Sweden, är en ideell organisation som arbetar för en hållbar byggd miljö, lokalt som globalt. ASF:s värdegrund kan sammanfattas i att alla människor har rätt till ett värdigt liv och ett hållbart boende. Organisationen samlar arkitekter, planerare, designers, ingenjörer, konstnärer och andra som vill använda sina kunskaper och engagemang för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

Donationer

Under 2018 och 2019 hade vi vår egen insamlingsbössa för Musikhjälpen. Vi har engagerat oss i Stiftelsen Radiohjälpen, FN:s flyktingorgan UNHCR, Läkare utan gränser, Hjärt-Lungfonden, Barncancerfonden/Team Rynkeby och Situation Stockholm.

Engagemang i Östafrika

Reality Studio, Kenya
Sedan 2012 deltar kontoret i utbildningen på mastersnivå vid universitetsfilialen The East African Academy i Kisumu, Kenya. Skolan i Kismu är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs Universitet och flera lokala universitet runt Victoriasjön. Den tar emot mastersstudenter från olika discipliner – arkitekter, designers och ingenjörer.

Flera av kontorets medarbetare (Reija Toivio, Ludmilla Larsson) har deltagit som handledare åt studenter från Chalmers vid kursen Design for Sustainable Development. I den ingår fältstudier och projektarbete på plats i Kenya.

Syftet är att ge studenterna möjlighet att realisera sina kunskaper och samtidigt förbättra livskvalitén för barn och vuxna i informella stadsdelar. De genomför mindre utvecklingsprojekt inom design, arkitektur och planering och arbetar i samverkan med lokalsamhället och olika organisationer i Kisumu.

Reality Studio är grundat av Maria Nyström Reuterswärd, Chalmers.

Se mer om 2019 års resa till Kisumu.
Och 2018 års resa.

St Christine’s skola för föräldralösa barn, Kabondo, Kenya
Brunnberg & Forshed har bidragit med arkitektarbete och ekonomiskt till skolan för föräldralösa barn. Idag drivs skolan av en stiftelse på helt ideell grund. Skolan har cirka 350 barn elever mellan fem och fjorton år och cirka tio lärare. Skolan är helt gratis för eleverna. Läromedel, hälsovård, skoluniformer, skolmat och examina bekostas av föreningen Kisumu, stiftelsen St Christine samt sponsorer i Sverige och Kenya.

Skolans historia – ritad av Brunnberg & Forshed
En anställd vid skolan vittnade om att föräldralösa barn i hans hemby ökade i antal på grund av AIDS. Framtiden för dessa barn utan skolgång var mycket mörk.

Stockholmslärarinnan Christine Svensson bildade en ideell förening, skolan fick hennes namn, St Christine School. Björn Dahlberg, arkitekt hos Brunnberg & Forshed, ritade skolan och 2004 påbörjades bygget för förskoleklassen och årskurserna 1-8. Med hjälp av byns lokala byggare lades grunden till de två första klassrummen. Projektet skred vidare. Man samlade pengar och fick kontakt med givmilda donatorer och på sju år växte den med ett klassrum per år, kök samt flera mindre hus för olika ändamål.

Alla i föreningen arbetar ideellt och alla insamlade medel går direkt till skolan – en styrka i projektet. Brunnar har borrats och elektricitet har dragits in. En rad sidoprojekt har startats bland annat för änkor och ensamstående mödrar som får vuxenutbildning i skolan och utbildning i sömnad. Man har också startat en getbank och en kycklingbank för de mest behövande.

Bygget utfördes i bästa lokala standard, med stengrund, gjutna golv, putsade tegelväggar, fönster med stålgaller, trädörrar, tak av korrugerad plåt och rinnande vatten och elektricitet. Lokal arbetskraft och lokalt material har utnyttjas så att de satsade pengarna ska komma byn till största nytta. En liten administrationsbyggnad med rektorsexpedition och lärarrum har också byggts.

Undervisningen sker på engelska och barnens studieresultat är mycket goda. I de lokala testerna hamnar skolans elever högst upp. En del av framgången är att barnen får skolmåltider men troligen sporras de också av uppmärksamheten av alla besök från Sverige. Lärare och övrig personal är anställda av föreningen.

Campus East African Urban Academy
Under 2009 tog kontoret fram ett förslag för ett nytt campus, East African Urban Academy.  Byggnaden skulle vara ett nav och kunskapshub mellan de lokala universiteten i Kisumu, Maseno och Jooust, Chalmers, Business Sweden och UN Habitat.

Byggnadskomplexet består av flera mindre byggnader, gränder och innegårdar som bildar ett campus. Detta omringas av ett skal av en perforerad mur som styr vinden och luftströmmen genom hela komplexet samt ett perforerat tak som ger skugga och försörjer skolan med elektricitet med sina solpaneler. Byggnaderna är organiserade kring ett torg – den centrala mötesplatsen för komplexet. Tydliga gränser mellan ute och inne är utsuddade. Både trädgården och byggnaderna ska kunna användas i ett pedagogiskt syfte. Utöver ateljébyggnaderna finns det en stor fullskaleverkstad för experiment med material och konstruktioner. Skolans ansikte mot staden är en entrébyggnad som innehåller administration, café med plats för möten och utställningar samt ett gästhus för forskare.

Hållbar stadsutveckling, Kisumu
Ludmilla Larsson och Reija Toivio höll 2010 en kurs i hållbar stadsutveckling på uppdrag av Exportrådet. Deltagarna kom från olika delar av Östafrika och deltog i workshop och praktiska övningar som syftade till att ta klargöra konceptet hållbar stadsutveckling och att ta den till ”vardagsnivå” samt ge idéer och förslag på hur man kan påverka sin miljö som stadsplanerare. Intresset för hur byggandet går till i Sverige var stort, inte bara om gestaltning av fysisk miljö, utan även hur beslutsprocessen ser ur, hur vi tillämpar demokrati och hur finansieringen går till.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer