Cirkularitet kan vara vinnare när omvärlden skakar

Är hållbarheten vinnare i dåliga tider?

Krig och oro i omvärlden som leder till höjda räntor och ökade priser på byggmaterial. Pausat byggande, varsel och uppsägningar i branschen. Vad händer med våra goda hållbarhetsambitioner när tiderna är sämre? Och hur rider vi ut nedgången i branschen? Vi har frågat vår styrelseledamot Lotta Werner Flyborg, vd för Sweden Green Building Council (SGBC), vad hon ser i sin kristallkula. Ökad cirkularitet och faktiskt en intressant framtid för arkitektkontoren är några saker hon skymtar.

Nästan varje dag nås vi av nyheter och siffror som visar minskat byggande. Sveriges Arkitekters branschrapport som presenterades i november visar att företagen i vår bransch är mindre optimistiska inför framtiden. Allt fler drabbas av inställda eller avbrutna projekt och varslen ökar. Hos SGBC, som ligger längre fram i kedjan, syns detta inte ännu.

– Vi har vissa indikationer på att större beställare börjat pausa projekten från registrering vidare till certifiering, det är möjligt att vi kommer att se en nedgång nästa höst. Arkitekter och teknikkonsulter ligger före oss i kedjan. Jag tror dock inte att vi får samma totalkrasch som under 1990-talet, denna gång behöver det inte bli lika långvarigt.

Högre priser – nya sätt att tänka
Högre materialpriser och stigande räntor öppnar upp för nya sätt att tänka. Här kan miljön bli en vinnare.

– Bygg- och fastighetsbranschen svarar för cirka 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Vi behöver accelerera omställningen och arbeta mycket mer med cirkularitet om vi ska ha någon chans att få ordning på koldioxidutsläppen. Det osäkra säkerhetsläget i Europa kan möjligen påskynda utvecklingen av cirkularitet och återbruk när vi behöver finna byggmaterial på geografiskt närmare håll.

I Sverige har vi traditionellt sett haft god tillgång på råvaror som trä, järn och stål. Enligt Lotta kan det ha bidragit till att vi inte alltid är så kunniga i att arbeta med frågor kring cirkularitet.

– Tillgången på goda råvaror har gjort oss lite bortskämda. I till exempel Danmark och Nederländerna där man inte haft det har man tvingats arbeta på andra sätt. Det kommer vi också att behöva göra. Krav på återbruk och cirkularitet gör att branschen måste tänka om. Processerna för detaljplaner, bygglov och andra formella steg kommer att förändras. Du vet kanske inte när du ritar ditt hus vilka materialen kommer att vara. Du kommer behöva hantera och göra det bästa av det som finns tillgängligt och komma fram med nya idéer. Vi kommer också att behöva fler hantverkare och nya typer av märkningar för återbrukade produkter.

EU:s gröna taxonomi kommer att ställa stora krav
Men omvärldens påverkan stannar inte här. När det gäller framtiden för bygg- och fastighetsbranschen tror Lotta att EU:s gröna taxonomi kommer att ha mycket större betydelse än det rådande världsläget.

– Taxonomin är viktig som en grund för hela Europa. Det handlar om en större och mer genomgripande omställning till det hållbara samhället. Målet med den är att vi ska nå klimatneutralitet 2050. Detta för att klara att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och att vi tillsammans ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Den kommer att påverka oss och vårt arbetssätt mycket framöver.

Omställning ger möjligheter för arkitektkontoren
Lotta ser att det kan bli en intressant och utmanande tid för arkitekter och ingenjörer som går in hållbarhetsfrågorna – och börjar att driva på. Och med cirkularitet kommer nya affärsmodeller.

– Vi är inne i en stor omställning som rymmer en möjlighet för arkitektkontoren. Beställare vill ha arkitekter som professionella rådgivare och som förstår deras värld och utmaningar. Arkitekter och ingenjörer måste bli bättre på att kunna diskutera budget och ekonomi och kommunicera kring de frågorna. Det kommer att krävas att, vi vågar arbeta på nya sätt, samverka, samarbeta, ta större grepp i projekten och kanske initiera fler egna projekt. Beställare har det lika jobbigt som arkitektkontor i den här omställningen och utvecklingen, men det som är bra för dem är bra för oss och samhället också. Alla vill ju göra fina och bra byggnader. Tillsammans är jag övertygad om att vi kan få det att funka.

Om SGBC
Sweden Green Building Council (SGBC) är en medlemsorganisation som samlar samhällsbyggnadsbranschen och arbetar med bland annat hållbarhetscertifieringar för byggnader. SGBC stöttar samhällsbyggnadsbranschens aktörer genom utbildning och kunskapsutbyte. Länk till SGBC .

Om Brunnberg & Forsheds hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbete handlar om att hantera flera frågor samtidigt, som människans behov, naturens möjligheter och begränsningar och smart användning av resurser. Vi har under många år byggt upp ett stort kunnande inom hållbarhet i ordets bredaste bemärkelse.
Läs mer om vårt arbete här.

Läs om några av kontorets hållbara projekt tex. här och här och här.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer