Foto: Robin Hayes
UPPDRAG Bostäder, kommersiellt
PLATS Södermalm, Stockholm
SKEDE Inflyttat 2020
OMFATTNING Ombyggnad av kommersiella lokaler 3 400 kvm och 27 studentbostäder
MEDVERKANDE Birgitta Gelhaar, Sören Sundberg, Arvid Nystedt, Kajsa Lyckander, Petter Larsson
UPPDRAGSGIVARE Stockholmshem

Kv. Linjalen

Nytt liv i 60-talskvarter

Kv. Linjalen på Södermalm i Stockholm byggdes på 1960-talet som en del av miljonprogrammet. I kvarteret finns närmare 450 hyreslägenheter och nu också 27 studentlägenheter, en ICA Kvantum-butik på 3 400 kvm, ett apotek och ett ombyggt parkeringsgarage med ny entré i sockelvåningen.

Upprustningen av kvarteret är en del i Stockholms stads vision att skapa mer liv och rörelse för att öka människors känsla av trygghet. Stockholmshems ambition var att få in mer ljus och skapa ett tryggt och levande stadsrum. Vi har öppnat upp sockelvåningen mot gatorna. Här finns nu en ny matbutik och 27 nya studentbostäder. Garaget har byggts om och fått nya entréer.

Liv och rörelse skapar trygghet

För att öka säkerheten för de boende i kvarteret har parkeringsgaraget försetts med nya ljusa och öppna entréer och sektionerats i fyra delar på varje våningsplan. Med den nya butiken har den tidigare tomma och ödsliga platsen väckts till liv. Utomhustrappan till gården har öppnats upp och är gestaltad som en läktare. Den binder nu tydligare ihop Rosenlundsparken och Linjalens bostadsgård. Öppenheten, synligheten och flödet av människor bidrar till en ökad trygghet. På gården finns nya cykelparkeringar med sedumtak. De har flyttats upp från sin tidigare plats i garaget, som upplevdes mörkt och otryggt.

Nya studentbostäder

I en del av kvarteret som tidigare inrymde hotell finns nu 27 studentlägenheter. De bidrar till att skapa liv och rörelse och därmed ett tryggare rum. Vårt uppdrag har omfattat program-, system- och bygghandling sam granskning enligt TIL.

Levande bottenvåning

Kvarteret ligger mellan Magnus Ladulåsgatan, Swedenborgsgatan och Rosenlundsparken. Magnus Ladulåsgatan har blivit en mer levande gata med nya glaspartier. Längs Swedenborgsgatan har kvarteret öppnats upp. I den del av kvarteret där butiken och apoteket ligger finns nu stora glaspartier mot gatan.

Butikshörnet som bjuder in till levande gatuliv. Foto: Robin Hayes
Nattbild från torget. Foto: Robin Hayes
Foto: Robin Hayes
Den ombyggda trappan blir en förlängning av Åsögatan och kopplar ihop den med Rosenlundsparken Foto: Robin Hayes
Trappan från Swedenborgsgatan upp till Åsögatan före ombyggnation.
Trappan från Swedenborgsgatan upp till Åsögatan efter ombyggnation.
Hörnet Magnus Ladulåsgatan, Swedenborgsgatan före ombyggnation.
Hörnet Magnus Ladulåsgatan, Swedenborgsgatan efter ombyggnation. Foto: Robin Hayes
Foto: Robin Hayes

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer