Går det att flytta kontoret utomhus?

I ett och ett halvt år har cirka 50 kommunanställda testat att flytta en del av kontorsarbetet utomhus inom ramen för ett forskningsprojekt. Hur har det gått? Detta diskuterades i ett inslag på P1 den 20 augusti. Vår medarbetare Christina Bodin Danielsson har suttit med i det vetenskapliga rådet som stöttat projektet.

Att jobba utomhus med sådant som normalt sker inomhus var något som 50 kommunanställda i Malmö stad fick prova på som en del av ett forskningsprojekt för ett mer hållbart arbetsliv. Projektet, Stick ut Malmö, gick  ut på att uppmuntra kontorsarbetare att förlägga delar av sitt arbete utomhus. Att ta promenadmöten, hålla större gruppmöten ute med whiteboard eller något så enkelt som att ta telefonsamtalet ute istället för inne, var några exempel på vad som gjordes. Forskarna har sedan på olika sätt ”mätt” deras utomhusarbete: Vilka arbetsaktiviteter de har förlagt utomhus? Vilka platser de valt? Hur har de mått/ känt sig under och efter utomhusarbete och så vidare.

Charlotte Petersson, forskarstuderande i urbana studier vid Malmö Universitet och ansvarig för projektet, menar att resultatet visar det är fullt möjligt att jobba ute i flera olika former och att deltagarna övervägande har upplevt det som positivt. Det har satt igång många tankar kring synen på arbete generellt.

Hur bra får man egentligen ha det? 

Fanns det något som var negativt? Hon menade att även om många av deltagarna gjorde precis det som de skulle ha gjort inomhus, och upplevde att de gjorde de mer effektivt, så kändes det ändå som att de smet från arbetet.

– Det handlar om djupt liggande normer i samhället som är kopplat till frågan: Hur bra får man egentligen ha det på jobbet och att det fortfarande betraktas som arbete, säger Charlotte i inslaget.

Projektet går nu in i fas 2 där den data som samlats in ska djupanalyseras. Forskargruppen kommer att gå vidare och arkitektoniskt studera de platser som medarbetarna valt att förlägga sitt utomhusarbete vid och hoppas på så vis kunna se vilka faktorer i den fysiska miljön som utmärker dessa platser.

Piggare medarbetare

Christina Bodin Danielsson, arkitekt verksam som kontorexpert vid Brunnberg & Forshed är docent i arkitektur (ämnesområdet människa-miljö interaktion), sitter i det vetenskapliga rådet för projektet. Hon menar att det preliminära resultat som finns nu redan visar på flera intressanta saker:

– medarbetarna känner sig mer ”fria” i arbetet.
– utomhusarbetet gör samtalsklimatet mer avslappnade, det blir bättre samtal.
– medarbetarna känner sig piggare både direkt efter att de arbetat utomhus samt en period efter.

Länk till inslaget i P1: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7283923

Läs mer om vår kontorsforskning här.

Läs mer om projektet Stick ut Malmö här.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer