SKEDE Färdigställt 2002
OMFATTNING Fem kvarter med 16–20 lägenheter i varje
MEDVERKANDE Kjell Forshed

Hedvigsholmen

Småskaliga hus med välformade detaljer i Marstrand

Hedvigsholmen är en befäst holme på Koön granne med Marstrand. Här fanns varvsverksamhet från andra hälften av 1800-talet och här byggdes fiskebåtar under 1900-talet. Vi har ritat fem bostadskvarter på Koön i anslutning till färjeläget.
Vi har byggt vidare på Marstrands karaktäristiska småskalighet och täthet. Detaljplanen bygger på principer om rutnätsstaden – husens fasader är placerade i gatulivet och stensockeln runt kvarteret är en tydlig gräns mellan gata och kvartersmark.
Här finns en-, två-och fyrfamiljshus i kvarteren som vart och ett är en bostadsrättsförening med gemensam gård i mitten. Husen har fasader i trä med locklistpanel, träfönster och tegeltak. Vi har lagt stor möda på att forma balkonger, skärmtak, skorstenar och verandor. Här gällde det att välja genomtänkta detaljer och lösningar som kan klara det hårda kustklimatet. Färgerna är i västkustens traditionella ljusa skala.

Tomten är platt vilket gjorde det möjligt att lägga installationerna direkt på den. Genom det undveks schaktning. Överbyggnaden skapar nivåskillnader mellan kajen och lokalgatorna.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer