UPPDRAG Nybyggnad bostäder
PLATS Täby Park, Stockholm Google Maps
SKEDE Systemhandling / Bygglov
OMFATTNING 98 lägenheter
MEDVERKANDE Johanna Gill, Angela Covacu Bohm, Anna Renström, Martin Bohumel, Arvid Nystedt, Fredrik Jensen, SWMS Arkitektur

Parkliv

Småstadskänsla i Täby Park

I den nya stadsdelen Täby Park planeras för bostäder och arbetsplatser i en tät och varierad stadsbebyggelse. Gestaltningen av kvarteret Parkliv bottnar i att bebyggelsen som vetter mot lokalgatorna inne i Täby Park ska ge goda förutsättningar för en trivsam och levande boendemiljö. För att förstärka skillnaden mellan Boulevarden och kvartersgatorna i Täby Park får fasaderna längs kvartersgatorna ett lättare uttryck som snarare har sitt ursprung i småstadens kulör- och materialpalett än i den pampiga stadsgatans (Boulevarden). Fasaderna utformas i puts med variation i en ljus och sober kulörpalett som växlar tätare än trapphusindelningen vilket utgår från fotgängarens och cyklistens hastighet i stadsrummet men som också tillsammans med grannkvarteret Cykelverkstaden skapar en trivsam helhet för bostadskvarteren inne i Täby Park.

Kvarteret Parkliv är granne med Kv. Cykelverkstaden som båda ingår i vårt planuppdrag Täby Park, dp 2.

Riksbyggens webbplats om Parkliv

Putsparad. Vi testar kulörer på platsen.

Kvarteret präglas av en variation i utformningen av takvåningen (växelspel indragna våningar) och i gatuplanet med entrétrappor (brooklyntrappor), förgårdsmarkens utformning men samtidigt av en enkelhet och harmoni i fönstersättning, räcken m.m

För att bidra med grönska till gaturummet, vilket kommer att vara tongivande för stadsdelen Täby Park, är kvarteret utformat med förgårdsmark runt hela kvarteret. Den gröna Gårdsgränden och portiken skapar kopplingar mellan gårdsmiljö och gaturum vilket berikar stadsmiljön.

Kvarteret Parkliv är granne med Kv. Cykelverkstaden som båda ingår i vårt planuppdrag i Täby Park, detaljplan 2.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer