SKEDE Färdigställt 1996
OMFATTNING 25 lägenheter, 3 200 kvm
MEDVERKANDE Kjell Forshed

Kappsta Lidingö

Småskalig förtätning av villastaden

På södra Lidingö har vi i anslutning till den Kaiserska villan förtätat bebyggelsen med femton enfamiljshus och några fyrfamiljsvillor. Vi har också inrett två lägenheter i villan. Husen har tydlig miljöprofil.
Vi har lagt stor vikt vid husens skala, karaktär och placering på tomten för att anknyta till villastadskaraktären som redan fanns på platsen. Husen är grupperade i två områden – enfamiljshusen i väster och de större kring villan. De båda grupperna har lite olika karaktär och hålls ihop genom enhetliga material.

Enfamiljshusen ligger nära grusgatan med gavlarna vända mot den. Mellan gavlarna är det plank. En vacker ek vid entrén sparades – den har blivit en naturlig mötesplats för de boende. Här är både rumsligt och intimt.
Fyrfamiljshusen ligger vid villans uppvuxna trädgård med fina syrénhäckar. Här har den karakteristiska naturstensmuren bevarats, tillsammans med grusade gångar blir det en känsla av vardagsrum. Förråd och sophus har placerats in på tomten så att utsikten mot den vackra villan inte ska skymmas.

Utemiljö med stor omsorg


I projektet var utemiljön viktig. Vi tog vara på den vegetation som kan sägas vara mindre allergiframkallande och var noga med vilken ny vegetation vi tillförde. Vid placeringen av husen tog vi stor hänsyn till sol- och vindförhållanden.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer