brunnberg forshed nobelberget
UPPDRAG Bostäder
PLATS Sickla, Nacka Google Maps
SKEDE Programhandling + Systemhandling + Bygghandling
OMFATTNING 56 bostadsrätter, 3 lokaler samt garage
MEDVERKANDE Johanna Gill, Lena Orrberg (programskede), Charlotta Creyghton, Moa Zettervall, Lena Orrberg
UPPDRAGSGIVARE Atrium Ljungberg

Nobelberget Kv. 2

Bostäder på historisk industrimark

På den historiska platsen Nobelberget i Nacka har vi i nära samarbete med Atrium Ljungberg utvecklat 56 bostäder som samspelar med det industriella arvet.

Kvarteret Konstharts är det andra kvarteret på Nobelberget. En ny stadsdel med bostäder, kontor, kultur, natur och mötesplatser som knyter ihop Sickla med Hammarby Sjöstad. Platsen har under lång tid använts för industriella ändamål. Vid sekelskiftet fanns  här en jästfabrik som senare togs över av Limfabriken AB Casio. På 40-talet upprättades nya industribyggnader - Formalinfabriken och Konsthartsfabriken.

Kvarteret Konstharts består av två huskroppar kring en öppen bostadsgård. En L-formad byggnad och en solitär. Den fjärde fasaden utgörs av Formalinfabriken som har bevarats och omvandlats till en mötesplats i den nya stadsdelen.

I ett av Nobelbergets bästa hörn – där Sicklastråket, soltrappan och Formalinfabriken möts – står kvarterets andra hus, solitären. Fasaden i cortenfärgad puts samspelar med det röda teglet på Formalinfabriken och huset på andra sidan Sicklastråket. Med sitt uppglasade hörn skapar den ett blickfång från Sicklastråket. Här finns bland annat ”kompislägenheter” som är mini-3:or om 43,5 kvadrat med två lika stora sovrum. För vänner som vill bo tillsammans.

Mot Sickla industriväg ligger två trapphus, som trappar ner i skala, och bildar en urban stadsfront med lokaler i bottenvåningarna. Sockelvåningen är i tegel och förhöjd med en bearbetad detaljering som knyter an till Nobelberget industriella karaktär.  Bottenvåningens utformning bidrar till ett levande kvartersliv.

Kvarteret ska klassas som miljöbyggnad 3.0. En anpassning för att minska klimatpåverkan under uppförandeskedet är att klimatsmart betong används. Då man använder flygaska och slagg, restprodukter från stålindustrin, i betongen vilken minskar koldioxidpåverkan med ca 10%. Taken i kvarteret är utformade så att regnvattnet kommer ner på gårdssidan där delar fördröjs i planterade regnbäddar. Även regnvattnet som faller på gården filtreras genom gårdsbjälklaget.

Mot Formalinfabriken, på bostadsgårdens öppna sida, finns gradänger i form av en soltrappa som uppmuntrar till vistelse och möten. Balkongerna är vända mot eftermiddagssolen på gårdssidan och ligger i ett socialt sammanhang med kök och vardagsrum.

 

Läs mer om projektet på Atrium Ljungbergs hemsida.

 

Läs också om ett annat projekt i känslig industrimiljö – Hägerstens Allé.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer