Lärdomar från historiska träbyggnader

Seminarie TränätverkA med Camilla Schlyter Gezelius

Runtom i Norden finns exempel på träbyggnader med obehandlade fasader i trä som är flera hundra år gamla. De står sig än idag på grund av en hög virkeskvalitet och god hantverksteknik, med rätt del av virket på rätt plats och i rätt utförande. Vad kan vi lära oss av dessa historiska träbyggnader? Hur kan vi anpassa och använda kunskaperna till ett modernt och industriellt byggande?

Under de närmaste åren väntas träbyggandet dubbleras i volym. Det kräver att vi som arkitekter har god, djup och aktuell kunskap i ämnet. Brunnberg & Forshed deltar regelbundet i nätverket TränätverkA, där frågor om träbyggande diskuteras mellan intresserade arkitekter. Under det senaste seminariet pratade vi om svensk och nordisk träbyggnadsteknik och hur historisk byggnadskultur kan knytas ihop med modernt byggande.

Här presenterade Camilla Schlyter Gezelius sin forskning inom ämnet traditionellt byggande i trä. Hon lyfte bland annat fram exempel på helt obehandlade hundraåriga träbyggnader i Finland och Ryssland, långt ifrån den svenska byggnadskulturen med Falu rödfärg och andra fasadbehandlingar.

Camilla Schlyter Gezelius menar att det är avgörande att arkitekter får en djupare förståelse för egenskaperna och kvaliteten på virket när vi ska börja bygga allt mer i trä och i en större industriell skala. Ett exempel är att det krävs en viss kvalitet på trä som ska användas i ett stomsystem och en annan på trä som ska användas till en fasad som är exponerad för väder och vind. Det och förstås mycket mer behöver vi ha kunskap om för att kunna välja, föreskriva och kravställa produkter i dagens och morgondagens träbyggnadsprojekt.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer