Huvudbyggnaden – Den del som byggdes i jugend ovanpå den kvarvarande 1600-talskällaren. Foto: Robin Hayes
UPPDRAG Kontor/kommersiellt
PLATS Näsby slott, Täby kommun
SKEDE Inflyttat
OMFATTNING Ombyggnad av byggnadsminnesmärkt fastighet, total invändig renovering/restaurering, byggnader för konferens- och hotellverksamhet.
HÅLLBARHET Återbruk av material (marmor), användning av originalmaterial (kalkbruk och linoljefärg)
MEDVERKANDE Ingrid Moberg, Maria Mattsson, Gustav Cyrén, Lars Jonsson, Chatarina Malmqvist, Helena Stenström, Oscar Öquist
UPPDRAGSGIVARE Niam

Näsby Slott

Renovering av ett unikt jugendslott

Byggnadsminnet Näsby slott i Täby utanför Stockholm har anor från 1200-talet. Huvudbyggnaden ritad av Nicodemus Tessin d.ä. uppfördes 1655, brann ner i slutet av 1800-talet och återuppbyggdes mellan 1902–1905 efter de gamla exteriöra ritningarna. Kungliga Sjökrigsskolan (KSS) bedrev verksamhet här 1943–1993. Idag inrymmer slottet konferens- och hotellverksamhet. Det har blivit en central hubb i det nya området och trädgårdsstaden Näsby slottspark.

Uppdraget

Vår grundidé var enkel. Vi ville återställa byggnaden till sitt forna uttryck och förändra så lite som möjligt för att bibehålla det unika i miljön, och samtidigt tillgänglighetsanpassa byggnaden. Slottsinteriörerna har slitits hårt under åren – stora delar blivit okänsligt behandlade under den militära tiden på slottet. Slottet har nu renoverats och restaurerats mycket varsamt. Vissa delar har återställts till jugendstil och fått sin ursprungliga rumsfördelning, i andra delar har en reversibel ombyggnad skett för att möta de nya behoven.

Vi har också utvecklat och kompletterat Näsby slottspark med seniorlägenheter, vård- och omsorgsboende samt bostäder av varierande storlek på uppdrag av Niam. I samband med detta har stora delar av parken överlåtits till kommuninvånarna och slottet har därmed fått en ökad publik.

Uppdraget har omfattat:

  • Tillgänglighetsanpassning av hela slottet och övrigt i byggnadskomplexet.
  • Utökat och ombyggt restaurangkök för ökad verksamhet, utfört som en reversibel ombyggnad för att möta byggnadsminnets kravställning och samtidigt nya behov.
  • Renovering och återställande av slottsbyggnadens salonger och rum.
  • Återställning av Galleriet efter ingrepp under den militära verksamheten. En reversibel tillbyggnad med serveringskök och ventilation har adderats för att tillfredsställa nya verksamhetsbehov.
  • 1600-talskällaren har återställts från skyddsrum till vinkällare som inrymmer kök, wc och två vinprovarrum.
  • Total ombyggnad av Annexets och Mässens hotelldelar, utveckling av fler hotellrum samt projektering av spa och gymanläggning i Mässen.

Renovering

Efter en grundlig inventering där alla slottets rum fotograferades och analyserades, gjordes en åtgärdsplan för varje enskilt rum. Kulörer på väggar och snickerier har tagits fram utifrån originalkulörer. Den vackra väggmålningen av Bruno Liljefors har restaurerats av konservator och slottets unika fönsterspanjoletter och dörrvred (av Christian Eriksson, 1850–1935) har restaurerats och glänser nu åter. Skickliga hantverkare och specialister har ansträngt sig till det yttersta för att återskapa slottets storslagna jugendstil.

Reversibel ombyggnad

Det gamla restaurangköket behövde moderniseras och utökas. Gamla socklar och väggkakel i original är därför försiktigt inbyggda i nya väggar och finns kvar för framtiden där en reversibel ombyggnad gjorts.

Tillgänglighet

Hela slottet har tillgänglighetsanpassats – inuti med tillgänglig wc och utjämnade golv. På utsidan har vi lagt till en ramp och utökat trappan på trädgårdssidan. Den är väl anpassad in i den känsliga miljön och låter slottet vara huvudnumret. De gamla stenarna i den ursprungliga trappan är återanvända och bidrar till att få den nya entrétrappan att kännas som den alltid stått där. Gruset framför slottet har bytts ut.

Galleriet

Galleriet i norra flygeln tillkom i samband med återuppbyggnaden. Det stod klart 1913 och fylldes då med dåvarande ägare Carl Lamms konstsamling. Galleriet byggdes utifrån en italiensk slottsport i valnötsträ och brons från 1650-talet som Lamm tog med sig till Näsby efter en resa till Bologna. Den sitter kvar än idag.

 

Annexet från 1950-talet

Under 1950-talet fick slottet en ny tillbyggnad, Annexet. De 20 hotellrummen var i gott skick. Sex nya har tillkommit i bottenvåningen, alla med utgång till små och något nedsänkta terrasser mot den vackra vyn mot Saltsjön.

Vi har haft gott samarbete med experter i projektet; Per Nelsson, antikvarie, skickliga byggare från JMW Bygg, Peggie Ulle, storkökskonsult på Storköksbyrån samt Mårten Setterblad, landskapsarkitekt på SMWS arkitekter.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer