Visualisering: Brunnberg & Forshed
UPPDRAG Kontor/kommersiellt
PLATS Värtahamnen, Stockholm
SKEDE Pågår
OMFATTNING 9300 kvm BTA kontorsbyggnad
HÅLLBARHET Ambition Breeam Outstanding
MEDVERKANDE Johan Brogren, Nina Barcon, Patrik Hammarlund, Arvid Nystedt, Anna Larsson, i samarbete med SWMS landskapsarkitekter
UPPDRAGSGIVARE Niam

Grid 17 kv. Hangö

Kontor med rasterfasad

I Värtahamnen i Stockholm pågår en omfattande utveckling. Här ska bli en ny stadsdel med kontor, bostäder, handel och service sida vid sida med färje- och kryssningsverksamheten som finns där idag. Området som är en del av Norra Djurgårdsstaden kommer att inrymma cirka 20 000 nya arbetsplatser och cirka 5 000 boende i 1 700 bostäder. På uppdrag av NIAM ritar vi en kontorsbyggnad, också kallad Grid 17.

Byggnad i tre volymer
Byggnaden i kv. Hangö var ett bostadsprojekt från början. Snabbt och med ont om tid fick vi rita om det till kontor. Fastigheten ligger i kv. Hangö med Hangövägen mot söder och den smalare Andra Bassängvägen mot öst. Den gränsar mot, och delar innergård, med en mer storskalig kontorsbyggnad vänd mot norr och väst.

Byggnaden är indelad i tre volymer som trappas upp från sex till tio våningar. Bottenvåningen har huvudentré mot Hangövägen. På ömse sidor om entrén finns lokaler med utrymme för publik verksamhet. Mot Andra Bassängvägen placeras garagenedfart, entréer för avfallshantering och logistik, cykelrum, och omklädningsrum. Garagevåningen samnyttjas till viss del med den intilliggande stora kontorsfastigheten Portalens garage.

Kontorsytorna ovan entrévåningen följer husets modulmått och är utformade för maximal flexibilitet. Det finns möjlighet att dela upp ett plan till två hyresgäster.

Hållbarhet
Stockholms stads krav på klimat och mobilitet och beställarens ramprogram lägger god grund för projektets ambition att nå certifiering enligt Breeam Excellent. Modulssytemet säkerställer flexibilitet, det är möjligt att ändra byggnadens innehåll och funktion i framtiden.

 

 

Visualisering: Brunnberg & Forshed

Strikt gestaltning i rastermönster
Den korta tidplanen i både skiss-skede och projektering har gjort att vi strävat efter enkelhet. Bygganden har en tydlig gestaltning i form av ett fasadraster som följer husets invändiga modulmått. Rastret avslutas nedåt mot sockelvåningen, som är markerad med pelare och stora glaspartier.

Fasadens rastermönster åstadkoms med band i slät vitpigmenterad betong. Runt de indragna fönsterrutorna är den vita betongen matrisgjuten i en något grövre struktur.

I samspel med skuggverkan från rastret ger det fasaden djup och fin variation. De två översta våningarna i den åtta våningar höga delen i hörnet har ett avvikande och tydligt vertikalt uttryck.

Gemensamma takterrasser och innergård
I kvarteret finns två takterrasser i söderläge för byggnadens hyresgäster med platser för samvaro, skugga och grönska. I nordöst finns en mer privat terrass med plats för solceller och sedum. Kvarterets innergård är ett grönt blickfång och ljusgård för de omgivande kontorsplatserna. Utemiljön gestaltas utifrån kontraster mellan det ordnade och organiska. Här blir naturlik växtlighet med geometriska mur- och sittelement.

Läs mer på Grid 17 hemsida

Länk till booklet för projektet

 

 

 

 

Visualisering: Brunnberg & Forshed
Visualisering: Brunnberg & Forshed
Visualisering: Walk the room
Visualisering: Walk the room
Visualisering: Walk the room
Visualisering: Walk the room
Visualisering: Walk the room

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer