UPPDRAG Kontor/kommersiellt
PLATS Frihamnen, Stockholm stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING Hyresgästanpassning av kontorslokal samt ombyggnad av fasad
HÅLLBARHET Miljöbyggnad i drift
MEDVERKANDE Staffan Corp, Gustav Cyrén, Maria Mattsson, Morgan Johansson, Björn Holm, Jonas Lindbergh
UPPDRAGSGIVARE Stockholms hamnar

Magasin 3

Ombyggnad av anrikt hamnmagasin

Magasin 3 i frihamnen är en anrik magasinsbyggnad, uppförd på 1920-talet, ritad av Åke Tengelin. Byggnaden innehåller idag bland annat Konsthallen/museet Magasin 3 och ett antal kontorshyresgäster. Vårt uppdrag är att utreda möjligheten till en ny hyresgäst där både befintlig struktur och nya tillskott ska ge en inspirerande och effektiv kontorslösning samt att bearbeta husets fasader.

Magasin 3 i Frihamnen är en magasinsbyggnad från 1920-talet som har en karaktärsfull pelarstruktur av platsgjuten betong med vackra facetterade pelare med kraftiga kapitäl. Det är en oerhört vacker grund att bygga intressanta miljöer utifrån.

Fasaden renoveras och fönster byts till ett tidstypiskt utseende med spröjsade fönster och nya fönsterdörrar för bättre access till terrasserna.

Magasin 3 har stora terrasser mot söder som kommer bli ett viktigt tillskott till kontorsmiljön och de som kommer arbeta i lokalerna. Utöver terrasserna tillskapas även här ett uterum med glasade fasader för möten och samvaro.

 

Planskiss för Plan 3, lös inredning enligt hyresgästen.
Visualisering av den nya terrassen.
Byggnadens utseende idag innan ombyggnation.
Magasin 3 fasad 1926 i sitt ursprungliga utförande. Källa: Stockholms stadsarkiv
Interiör i frihamnbolaget i Magasin 3. Källa: Stockholms stadsarkiv

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer