Foto: Besqab, inredning Navet.
UPPDRAG Bostäder, Ombyggnad
PLATS Bromma, Stockholm stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING 12 bostäder med egen ateljé, från underlag till detaljplan till bygghandling.
HÅLLBARHET Ombyggnad av befintlig industrilokal, återbruk av stomme, material och produkter har följt Sunda hus.
MEDVERKANDE Philip Treutiger, Sören Eriksson, Jonas Lindbergh, Charlotta Creyghton
UPPDRAGSGIVARE Besqab

Nivå Ateljé

Bostäder med egen ateljé

Vid Bällstaåns strand ligger den gamla industrifastigheten Vandenbergh 1, här har det sedan 70-talet legat en tryckeri som sedermera konverterats till serverhall. Projektet har funnits på kontoret sedan starten 2015. Vi har arbetat med och tagit fram underlag till detaljplanen, ritat både ombyggnaden av den befintliga byggnaden där vi skapat nya kommersiella lokaler, förskola och bostäder, och tillbyggnaden på industribyggnadens tak med nya bostäder. Nivå Ateljé är det sista delprojektet där vi skapat unika bostäder i markplanet med egen ateljé mot Bällstaån och strandpromenaden.

Uppdraget

Det blir inte samma process när byggnaden redan står där. Det blir något annat och det är det som gör det här projektet speciellt. Under arbetet med de tolv ateljébostäderna i markplanet har vi hela tiden behövt ompröva och utmana nyckeltal för att skapa något unikt, något som i slutändan gynnat hela projektet med bygganden. Beställaren har haft höga ambitioner att skapa något intressant och ovanligt för platsen vilket lett till en spännande arbetsprocess för oss som arkitekter. I projektets genomförande har beställaren valt att fortsätta den höga ambitionen, inredningen utgörs av material av hög kvalitet vilket vi också bidrar till att göra bostäderna mer hållbara över tid.

Gestaltning

Idén med gestaltningen har hela tiden tagit sin utgångspunkt i de unika förutsättningarna som omständigheterna har givit. Vi har tagit vara på den tilltagna volymen, dubbel rumshöjd och breda spännvidden mellan befintliga pelare. Pelarna, som dimensionerades för gamla tidens tryckpressar, har idag en överkapacitet som möjliggjort 8 nya våningar med bostäder inom moderprojektet Nivå. Dessa har vi givit en central och framträdande plats i rummet för att lyfta historien och sammanhanget. Orienteringen mot nordost möjliggör att vi kan maximera ljusinsläpp. Det 25 kvadratmeter stora glaspartiet och rymden i det centrala rummet ger en känsla av frihet och flexibilitet som är unik för dagens nyproducerade bostäder. Tack vare detta kan vi dessutom få användning för fler kvadratmeter på djupet av byggnaden och Ateljéerna blir väl tilltagna och samtidigt som de får gott om ljus och öppenhet.

Material och kulör förhåller sig till den industriella stramheten med antracitgrå plåt i ett neutralt samspel med byggnaden i övrigt av den tidstypiska stilen från 70-talet. Inslag av trä i markmiljön tillkommer för att skapa en varmare och mjukare kontakt där människor vistas. Insidans värme bjuder in genom öppenheten och kontrasten mot det råa skalet av stål och betong.

Bostaden

Projektet utmärker sig genom sin ovanliga geometri och utmanar den traditionella bostadens konventioner, bostäderna är extra rymliga, har en generös takhöjd men bara ett konventionellt sovrum. Genom att nyttja byggnadens djup och stora fönsterpartier mot parken utanför har vi lett ljus in i byggnadskroppen och skapat stora och rymliga bostäder med höga boendekvaliteter. Bostadens inredning är av matchande hög kvalitet och är noga utvald i samarbete med beställarens inredare.

Omgivningen

Ateljébostäderna delar på de gemensamma faciliteterna med resten av huset såsom parkering och avfallshantering. I byggnaden finns en serverhall, en förskola LSS och fler boenden på taket. På många sätt bidrar ateljébostäderna även till det stora sammanhanget. Industribyggnadens slutna fasad öppnas upp längs med vatten-stråket och vänder sig mot det längsgående gång- och cykelstråket som löper hela vägen från Solvalla in mot Ulvsunda. Det här projektet kan ses som den sista pusselbiten som med sin nya aktiva bottenvåning ger liv till gatan och ökar tryggheten för gående och cyklister som rör sig längs Bällstaån.

 

Läs mer om projektet på Besqabs hemsida!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer