Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB - Sala Östra Kvarteren illustrationsplan
UPPDRAG Ideér inför detaljplaneläggning och markanvisningar
PLATS Google Maps
OMFATTNING cirka 250 lägenheter, arbetsplatser och service
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Ingrid Moberg
UPPDRAGSGIVARE Sala kommun

Östra kvarteren

Blandstad i småstadens form i Sala

Sala vill utvidga stadskärnan mot öster. Vi har ritat småskalig bebyggelse anpassad till stadens arkitektur. Lågt och tätt i Sala Östra Kvarteren. Utveckling av stadskärnans bebyggelse mot öster i form av nya kvarter på det övergivna idrottsområdet med sitt grannskap. Viss befintlig bebyggelse sparas och utvecklas, ny tillkommer med en blandning av bostäder och lokaler.

Kontoret har även ritat ett vård- och omsorgsboende samt en vårdcentral i Sala, se mer om projektet här.

Planprojektet Sala Östra Kvarteren innebär att nya torg, parker och gator skapas. Bebyggelsen hålls i två våningar med en tredje som vindsvåning. Lågt och tätt. Blandning av olika boendeformer som t ex enfamiljshus, fyrfamiljshus och”hantverkshus” (en blandning av bostäder och lokaler), vilket ger möjlighet till olika upplåtelseformer och en blandad befolkning. En finskalig fastighetsindelning och markanvisning föreslås, så att man får en naturligt varierad bebyggelse likt stadskärnans karaktär. Husen placeras konsekvent i tomtgräns mot gata för att skapa tydlig småstadskaraktär. På gårdsidan finns gårdshus i tomtgräns mot grannar. Entréer sker direkt från gatan eller över gården via portiker med vackert utformade portar.

Kvarteret löparen är vidareutvecklat av kontoret och finns att se här.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer