SKEDE Ideér inför detaljplaneläggning och markanvisningar
OMFATTNING cirka 250 lägenheter, arbetsplatser och service
BYGGAKTÖR Sala kommun
UPPDRAGSANSVARIG Kjell Forshed
HANDLÄGGARE Ingrid Moberg
MEDVERKANDE Olle Eriksson

Sala östra kvarteren

Blandstad i småstadens form

Utveckling av stadskärnans bebyggelse mot öster i form av nya kvarter på det övergivna idrottsområdet med sitt grannskap. Viss befintlig bebyggelse sparas och utvecklas, ny tillkommer med en blandning av bostäder och lokaler.
Nya torg, parker och gator skapas. Bebyggelsen hålls i två våningar med en tredje som vindsvåning. Lågt och tätt. Blandning av olika boendeformer som t ex enfamiljshus, fyrfamiljshus och"hantverkshus" (en blandning av bostäder och lokaler), vilket ger möjlighet till olika upplåtelseformer och en blandad befolkning. En finskalig fastighetsindelning och markanvisning föreslås, så att man får en naturligt varierad bebyggelse likt stadskärnans karaktär. Husen placeras konsekvent i tomtgräns mot gata för att skapa tydlig småstadskaraktär. På gårdsidan finns gårdshus i tomtgräns mot grannar. Entréer sker direkt från gatan eller över gården via portiker med vackert utformade portar.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer