Kv löparen äldreboende
UPPDRAG Nybyggnad vård- och omsorgsboende samt vårdcentral
PLATS Google Maps
SKEDE Från planskede till färdigställande
OMFATTNING Vård- och omsorgsboende 72 lgh, vårdcentral 1400 kvm
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Chatarina Malmquist, Issa Ali

Kv. Löparen

Småstadens charm tillägnat äldre, vårdbehövande och allmänheten i Sala

Kv Löparen har nominerats till "Årets Äldreboende 2020". Läs mer om det här.

Salas historiska stadskärna är av riksintresse, med småhus och en låg skala. Vårt uppdrag var att få det nya vårdboendet och vårdcentralen att följa småstadens principer och passa in. För att hantera skalan har vårdboendet delats upp i flera volymer med olika höjder och med en varierad färgsättning. Husen har fasader i trä och tak med slätplåt, material som hör hemma på platsen. Varsamt utformade trädetaljer och materialmöten berikar fasaderna. Mellan husen i kvarteret skapas plank och staket för att följa stadens grammatik. En grön gård skapas som en oas för de boende på ålderns höst. Husen utstrålar omtanke och värme för boende såväl som för besökare.

Kontoret vann en arkitekttävling 2015 och av det följde uppdraget att ta fram underlag till detaljplan och gestaltningsprogram för hela området.
Se mer om projekt Sala, Östra kvarteren här

Kvarteret Löparen ligger i de nordvästra delarna av planen för Salas nya stadsplan.
Vårdboendet från torget. Foto: Robin Hayes.
Gaveln på vårdboendet med frontespiser. Foto: Robin Hayes
Foto: Robin Hayes
Vårdboendet från gårdssidan. Foto: Robin Hayes
Den röda vårdcentralen med vårdboendet i bakgrunden.
Vårdcentralen med vårdboendet i bakgrunden.
Vårboendet från gården med vårdcentralen i bakgrunden. Foto: Robin Hayes
Huvudingång vårdboendet. Foto: Robin Hayes
Projektet smälter väl in i Salas låga skala.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer