UPPDRAG Nybyggnad vård- och omsorgsboende samt vårdcentral
SKEDE Från planskede till bygghandling
OMFATTNING Vård- och omsorgsboende 72 lgh, vårdcentral 1400 kvm
STATUS Pågående (under uppförande)
BYGGAKTÖR JHCS Öst AB
UPPDRAGSANSVARIG Kjell Forshed
HANDLÄGGARE Chatarina Malmquist
MEDVERKANDE Issa Ali
PUBLICERAT 2019-01-24
PLATS Google Maps

Kvarteret Löparen, Sala

Småstadens charm tillägnat äldre, vårdbehövande och allmänheten i Sala

Salas historiska stadskärna är av riksintresse, med småhus och en låg skala. Vårt uppdrag var att få det nya vårdboendet och vårdcentralen att följa småstadens principer och passa in. För att hantera skalan har vårdboendet delats upp i flera volymer med olika höjder och med en varierad färgsättning. Husen har fasader i trä och tak med slätplåt, material som hör hemma på platsen. Varsamt utformade trädetaljer och materialmöten berikar fasaderna. Mellan husen i kvarteret skapas plank och staket för att följa stadens grammatik. En grön gård skapas som en oas för de boende på ålderns höst. Husen utstrålar omtanke och värme för boende såväl som för besökare.

Kontoret vann en arkitekttävling 2015 och av det följde uppdraget att ta fram underlag till detaljplan och gestaltningsprogram för hela området.
Se mer om projekt Sala, Östra kvarteren här

Kvarteret Löparen ligger i de nordvästra delarna av planen för Salas nya stadsplan.

Tidig handskiss. (inte helt överenstämmande med färdigt förslag)

Fasad vårdcentral

Snart står vårdcentralen och vårdboendet i kvareteret Löparen klart. Såhär såg det ut när vi besökte sala för ett tag sedan. Stort tack till vår beställare JHCS Öst AB och entreprenör PEAB för ett gott samarbete!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer