MEDVERKANDE Birgitta Gelhaar

Samråd för Lilljansberget

Spännande samråd för 1600 bostäder vid Umeå Campus

Planen för Lilljansberget går upp på samråd. Brunnberg & Forshed har tillsammans med Umeå kommun och Akademiska hus velat skapa en tät kvartersstruktur som innehåller ca 1600 bostäder i direkt anslutning till Umeå Campus.

Vårt Ledmotiv har varit att skapa ett sammankopplat gatunät som bidrar till en trygg boendemiljö med livfulla gator vilket bidrar till sociala möten mellan människor. En blandstad för studenter, forskare, barn och gamla. I området skapar bostäderna i samspel med grönstrukturplan tydliga stadsrum med plats för innovation och ett hållbart levnadssätt. Vi har tagit tillvara på naturvärdena och sparat befintliga hällar och spridningskorridorer.

Läs mer om projektet Lilljansberget här.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB - Lilljansberget Umeå

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer