Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB - Lilljansberget Umeå
UPPDRAG Planprogram
PLATS Umeå, Umeå kommun
OMFATTNING Ca 1500 bostäder, 1400 m2 BTA lokalyta
MEDVERKANDE Birgitta Gelhaar, Ida Andersson, Christian Löwnertz, Ludmilla Larsson
UPPDRAGSGIVARE Akademiska hus

Lilljansberget

Del av Campus Umeå och Lilljansberget

På Lilljansberget i Umeå och i det närliggande campusområdet ska en levande stadsmiljö växa fram med student-, forskar- och vanliga bostäder samt lokaler för universitetet. Här ska det finnas gott om gröna rum och områden för friluftsliv.
Kreativt arbete med hållbarhetsprogrammet för Lilljansberget.

En två dagars workshop tillsammans med Umeå kommun, Umeå campus, Akademiska hus och en rad privata aktörer, resulterade i ett gediget hållbarhetsprogram.

Vi använde Citylab metoden som innefattar ett antal fokusområden och indikatorer i den tidiga planprocessen som är kopplade både till Sveriges nationella mål och till FN:s klimat- och hållbarhetsmål. Verktyget hjälper oss att kvalitetssäkra större och mer omfattande stadsutvecklingsprojekt och fånga in hållbarhetsaspekterna tidigt i processen, och säkerställa att de följer med och genomförs hela vägen från vision och idé till färdigbyggt område.
Syftet med planen är att tillskapa vanliga bostäder samt student- och forskarbostäder på Lilljansberget, längs Petrus Laestadius väg samt på den norra delen av campusområdet i Umeå. Målet är att skapa en trygg och attraktiv miljö med tydliga kopplingar mellan områdena.
Bebyggelsen anpassas till befintlig natur och topografi. Byggnadernas höjder förhåller sig till trädtopparnas höjd och skogen tillåts rå över husen. På Lilljansbergets höjd sparas områden med fina hällar i en organisk naturpark.
Förutom bostäder förses området med ytor för lokaler främst mot Petrus Laestadius väg som omgestaltas till en grön stadsgata. Intentionen är att möjliggöra en så bilfri och gröna miljö som möjligt, därför har parkeringen samlats i parkeringsgarage.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer