SKEDE Planprogram
OMFATTNING Ca 3000 bostäder, 1400 m2 BTA lokalyta
BYGGAKTÖR Akademiska Hus
UPPDRAGSANSVARIG Birgitta Gelhaar, Åsa Sjöstrand
HANDLÄGGARE Åsa Sjöstrand, Johanna Svedberg
MEDVERKANDE Christian Löwnertz, Ludmilla Larsson

Lilljansberget

Del av Campus Umeå och Lilljansberget

På Lilljansberget i Umeå och i det närliggande campusområdet ska en levande stadsmiljö växa fram med student-, forskar- och vanliga bostäder samt lokaler för universitetet. Här ska det finnas gott om gröna rum och områden för friluftsliv.
Bebyggelsen anpassas till befintlig natur och topografi. Byggnadernas höjder förhåller sig till trädtopparnas höjd och skogen tillåts rå över husen. På Lilljansbergets höjd sparas områden med fina hällar i en organisk naturpark.
Kreativt arbete med hållbarhetsprogrammet för Lilljansberget.
Syftet med planen är att tillskapa vanliga bostäder samt student- och forskarbostäder på Lilljansberget, längs Petrus Laestadius väg samt på den norra delen av campusområdet i Umeå. Målet är att skapa en trygg och attraktiv miljö med tydliga kopplingar mellan områdena.
Förutom bostäder förses området med ytor för lokaler främst mot Petrus Laestadius väg som omgestaltas till en grön stadsgata. Intentionen är att möjliggöra en så bilfri och gröna miljö som möjligt, därför har parkeringen samlats i parkeringsgarage.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer