SKEDE Vunnet parallellt uppdrag 2009, detaljplanering 2005–2009, färdigställt 2015
OMFATTNING 400 bostäder, vi har ritat 40 hyresrätter
BYGGHERRE Vellinge kommun i planskedet, Skanska, JM, Peab med flera i genomförandeskedet
UPPDRAGSANSVARIG Kjell Forshed
HANDLÄGGARE Åsa Sjöstrand

Skanörs Vångar Vellinge

Stadsmässig miljö i känsligt läge

Vi vann ett parallellt uppdrag om gestaltningen av småstadsmiljön Skanörs Vångar där 1 500 personer ska bo. Området är känsligt eftersom det är av riksintresse för fågel- och djurlivet. Kommunen ville att området skulle vara stadsmässigt.
Vårt gestaltningsprogram bygger på en Skanörstradition med olika breda gator, klippta pilar, en liten zon med stockrosor på den gula sanden och långa huslängor. Området är lågt och tätt. I vårt program finns noggranna riktlinjer som vi håller hårt i och kommunen har varit noga med att de ska följas i byggloven.

Riktiga gator för social gemenskap


Ambitionen var att området ska vara snyggt, men inte märkvärdigt. Vi vårdar de gemensamma vardagsrummen där människor ska mötas och umgås, som små platser, parker och kullen där man ser ut över havet. Här finns riktiga gator där det är intressant att röra sig, där man kan promenera och stöta på varandra. Det är en viktig aspekt för oss att skapa bästa möjliga förutsättningar för social gemenskap.
I vårt uppdrag ingick också 40 hyresrätter. Husen är av sten, i två plan och har papptak med rillor i sann Skanörsanda. Det var höga krav på att de skulle vara effektiva, därför har vi gjort små lägenheter och öppna trapphus i de smala husen. I bottenvåningarna finns lokaler för umgänge och sociala aktiviteter.

Landskapsarkitekt: Sture Koinberg
Samarbete med White Arkitekter Malmö

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer