UPPDRAG Bostäder, stadsbyggnad
PLATS Kvarnskogen, Sollentuna kommun
SKEDE Färdigställt 2006
OMFATTNING 40 enfamiljshus
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Ludmilla Larsson, Staffan Corp, Åsa Sjöstrand
UPPDRAGSGIVARE Folkhem, Sven-Harry Karlsson

Kvarnskogen

Prisbelönta träkojor på slänten i skogen i Sollentuna

Kvarnskogen i Sollentuna är ett stort naturområde som sluttar starkt. Här har naturen fått sätta premisserna för våra lekfulla koj-hus. Flera hus vilar på höga stålpelare på bergets kant. Andra är anpassade till trädet de byggts i. Här bor man nära trädtoppar och himmel.

I detta ”hus i natur”-projekt har vi använt oss av Folkhems fyra olika typhus. Planlösningarna var låsta men fasaderna är nyritade. Vi har använt obehandlad lärk, svart slamfärg, sedumtak och förzinkad plåt. Både vi och vår uppdragsgivare Sven-Harry Karlsson hade mycket hög ambition med projektet. Det syns inte minst i den stora omsorgen om detaljerna.

I motiveringen till Träpriset 2008 skriver juryn: ”Området har en överraskande känsla av informell och ofärdig kojarkitektur. Genom sin ovanliga placering har husen fått ett mycket starkt arkitektoniskt uttryck”. Det tycker vi är ett gott betyg.

Utmärkelse: Träpriset 2008

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer