PLATS Google Maps

Albano blir Citylab-certifierat

Ett modernt campus i absolut hållbar framkant

Campus Albano som vi har varit med och utvecklat tillsammans med Akademiska Hus och Svenska Bostäder har i dagarna blivit det andra Citylab-certifierade stadsutvecklingsprojektet i Sverige någonsin. Citylab-certifieringen är en miljöcertifiering för stadsutvecklingsprojekt som drivs av Sweden Green Building Council - SGBC. Brunnberg & Forshed var med och tog fram underlaget för detaljplanen med 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, 1 000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Vi är mycket glada för Citylab-certifieringen och ser fram emot vårt fortsatta arbete med studentbostäderna i projektet Campus Albano.

Certifieringen omfattar tidiga och övergripande planerings- och programskeden för att säkerställa att projektet följer upp och bevakar hållbarhetsaspekterna från idé och vision till genomförande. För att bli godkänd har projektet uppfyllt 20 indikatorer, somomfattar såväl kvalitativa som kvantitativa bedömningskriterier och redovisningskrav. Fokus ligger bland annat på processtyrning, organisation, dialog och samverkan samt att projektet exempelvis erbjuder en blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan.

 

Läs mer om vårt arbete med underlag för detaljplanen i projektet Albano Stockholm.

Läs mer om projektet Campus Albano – Studentbostäder.

Läs mer om projektet Campus Albano i Svensk Byggtidning.

Läs mer om vår medarbetare Ida Andersson som är Citylabsamordnare.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer