SKEDE Detaljplan, situationsplan och gestaltningsprogram. Byggstart 2016.
OMFATTNING 1 000 student- och forskarlägenheter samt undervisningslokaler för Stockholms universitet och KTH.
MEDVERKANDE Ludmilla Larsson (UA), Sören Eriksson (UA), Alessandro M. Lucca (HL), Pär-Olof Olofsson (HL), Rikard Hedin (HL), Åsa Sjöstrand, Mårten Danielsson
UPPDRAGSGIVARE Stockholms stad/Svenska Bostäder

Albano Stockholm

Nytt universitetsområde i Kungliga nationalstadsparken

Som ett led i att utveckla ”Vetenskapsstaden” planerar Stockholms stad för student- och forskarlägenheter samt nya undervisningslokaler i Albano vid Stockholms universitet. Målsättningen är att skapa en utbildnings- och forskningsmiljö som ska vara ett nav mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Läs mer om vårt fortsatta uppdrag med student- och forskarlägenheterna i två av kvarteren.Gränd

Stora krav på gestaltning och analys


Vi ansvarade för den arkitektoniska samordningen av stadsplanegestaltning, för student- och forskarlägenheter samt för undervisningslokaler och tog fram underlag för cirka 1 000 studentbostäder (50 000 kvm) och 17 000 kvm undervisningslokaler. Vi tog också fram situationsplan och gestaltningsprogram i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Eftersom området ligger i den Kungliga nationalstadsparken är kraven på gestaltning höga. Kontinuerliga studier och analyser om ekologiska samband, siktlinjer och topografi, var också en del av arbetet.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer