Foto: Robin Hayes
UPPDRAG Bostäder
PLATS Norra Djurgården, Stockholm
SKEDE Inflyttat 2021
OMFATTNING Två bostadshus innehållande sammanlagt 350 lägenheter. Vi har arbetat från tidigt skede t o m bygghandling.
HÅLLBARHET Sveriges första certifierade campusområde enligt Citylab
MEDVERKANDE Anna-Kersti Palm, Patrik Hammarlund, Jonas Lindbergh, Eleanor Wahlberg, Astrid Cronwall, David Planhem, Ulrika Pärsdotter
UPPDRAGSGIVARE Svenska Bostäder

Campus Albano studentbostäder

Student- och forskarbostäder med starkt formspråk

Kontorets arbete med underlag för detaljplanen i Albano resulterade i ett fortsatt uppdrag med projektering av student- och forskarlägenheter i två kvarter inom Campus Albano, kv Kattrumpstullen 9 och kv Teknikhöjden 1.

De två studentbostadshusen utgör en port mot parken och en inramning av området längs kvarterens östra sida mot Ruddammsvägen och Roslagsbanan. Byggnaderna har ett starkt och dramatiskt formspråk och bildar, tillsammans med övriga byggnader inom Campus Albano, ett intressant och organiskt planmönster. Även taklandskapet är komplicerat med terrasseringar och våningshöjderna varierar från sju till tre våningar. Fasaderna i puts är färgsatta med en ljus, sober färgskala som anpassar sig fint till omgivningarna. Höga fönster med låg bröstning maximerar ljusinsläpp i bostäderna, och byggnadernas portiker ger utblickar mot parken från gårdarna. För de boende finns en gemensam terrass på översta planet, med vid utsikt över nationalstadsparken.

Här finns mer att läsa om vårt initiala uppdrag med detaljplan, situationsplan och gestaltningsprogram i Albano.

 

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer