MEDVERKANDE Ida Andersson

Hållbar utbildning

Ida är en av världens första certifierade Citylabsamordnare

Nu har kontoret en Certifierad Citylabsamordnare i och med att vår planeringsarkitekt Ida Andersson har gått klar en hållbarhetsutbildning i regi av SGBC, Swedish green building council. Kursen och guiden för hållbar stadsutveckling riktar sig till alla som är verksamma inom hållbar stadsutveckling och genomfördes för första gången under 2018.

En certifierad Citylabsamordnare har kunskap om metodik, fokusområden samt indikatorer i den tidiga planprocessen och kan delta som processledare men också certifiera stadsutvecklingsprojekt. De fokusområden och indikatorer som ingår i metodiken är kopplade både till Sveriges nationella mål och till FN:s klimat- och hållbarhetsmål. Verktyget ger oss en möjlighet att kvalitetssäkra större och mer omfattande stadsutvecklingsprojekt och fånga in hållbarhetsaspekterna tidigt i processen, och säkerställa att de följer med och genomförs hela vägen från vision och idé till färdigbyggt område.

Kontoret har sedan tidigare flera medarbetare som är certifierade miljösamordnare för miljöbyggnad vilken riktar sig till själva byggnadens utförande. Tanken med denna metodik är att även de projekt som är i program- och planeringsfasen ska ha en tydlig process för hur arbetar med hållbarhetsmål och täcker in alla områden.

Alla stadsutvecklingsprojekt som önskar att certifieras behöver en certifierad citylabsamordnare kopplad till projektet. Själva ansökan prövas sedan av Swedish green building council.

- Hållbarhet är ett så luddigt begrepp, säger Ida Andersson. Det är skönt att det finns en metodik att luta sig mot och som fångar upp alla aspekter tidigt. Att inte behöva uppfinna hjulet varje gång. Det är också bra att man kan föra över stafettpinnen till fler som tar vid och som också vet hur man kan jobba. Det var verkligen två lärorika kursdagar med många nya kontakter. Jag tror att det blir lättare att jobba och nå våra mål på det här sättet.

Swedish green building council

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer