Jag är utbildad på Luleå tekniska universitet och tog min examen inom Civilingenjör Arkitektur i början av 2013. Mina fokusområden är främst tidiga skeden och detaljplanering och jag har erfarenhet av både privat och kommunal verksamhet. Jag vill se projekten som en del av en helhet och min drivkraft är att i ett tidigt skede få bidra till våra gestaltade stadsmiljöer. Det är inte bara byggnaderna som ska gestaltas väl, det är allt där emellan också.

På Brunnberg & Forshed vill jag bidra med mina kunskaper inom stadsbyggnadsanalys och PBL. Min målsättning är att skapa stadsmiljöer där människor möts och att planering i tidiga skeden bidrar till byggda miljöer som människor mår bra av.

Ida Andersson

Planeringsarkitekt, Civ. Ing. Arkitektur
Ida.Andersson@brunnbergoforshed.s
extrapart
e
Ida.Andersson@brunnbergoforshed.s
extrapart
e

+46-8-617 61 71
+46-72-580 07 53

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer