Andreas och Alessandro är de ansvariga arkitekterna som arbetat med Minnebergsskolan.
MEDVERKANDE Alessandro M. Lucca, Andreas Thöje, i samarbete med Paradis produktion och Arvika kommun

Våra tankar om Minnebergsskolan

Minnebergsskolan- en skola för var och en

Skolor ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Det är ärofullt att vara med och skapa fina miljöer för barn och unga, och genom det ta del i samhällsbygget. Nu är vår senaste, Minnebergsskolan i Arvika, inflyttad.

Att skapa en plats för barnen

– Att vara arkitekt innebär en möjlighet att påverka hela samhället, människors liv, utveckling och välmående. I det har skolor har en viktig, och kanske allt viktigare, plats. I grunden handlar det om att satsa på barnen, tro på dem och ge dem de bästa förutsättningarna att lära, säger Alessandro Lucca, delägare och en av arkitekterna bakom skolan.

En skola för var och en

Arvika kommun har haft höga ambitioner för Minnebergsskolan. Visionen ”en skola för var och en” har varit vägledande genom hela projektet.

– Visionen har varit extremt viktig i hela arbetet. Vårt mål har varit att översätta den till en färdig byggnad. Miljön ska vara trygg och tillgänglig och skolan ska ge möjligheter för alla barn att lära sig. Precis som oss vuxna är de olika individer med varierande behov, en del trivs när det är aktivt, öppet och mycket interaktion, andra behöver tystnad och koncentration. Vår förhoppning är att miljön hjälper till så att alla hittar sin plats, säger Alessandro Lucca.

Nära samarbete med verksamheten

Kommunen, skolledningen, lärare, elever, elevhälsan och övrig personal har arbetat i nära samarbete med oss och Frida Brismar Pålsson, pedagogisk processledare.

– I projektet har vi haft flera gemensamma workshoppar och mycket dialog. Det har varit en styrka att vi varit många med olika erfarenheter, det har gett en extra dimension och berikat processen. Något som säkert är viktigt för skolan och verksamheten också på lång sikt, säger Andreas Svensson, uppdragsansvarig arkitekt och delägare.

Hållbart ur alla aspekter

Skolans fasad, del av stommen och ytskikten är i trä. Trä är hållbart, förnyelsebart och har lågt koldioxidavtryck, det har också en lugnande effekt. Skolan är uppdelad i flera mindre hus och i hemvister där 75 till 100 högstadieelever har sin dagliga bas. Rummen är olika utformade och anpassade till aktiviteter som kräver både koncentration eller interaktion. Det finns många olika typer av ställen att träffas på, vilket bidrar till den sociala hållbarheten.

– Vi är stolta över miljön vi åstadkommit tillsammans. ”Vad fint, det ser inte ut som en skola!” är en av de vanligaste kommentarer vi fått. Vi menar att fler skolor borde se ut så här, med lika stor omsorg om material, hållbarhet och med eleven och lärandet i centrum. Vi har fått veta att några elever som tidigare haft svårt att vara i skolan har återvänt. Det är ett av de bästa betygen vi kan få, berättar Andreas Svensson.

Tvåårig forskning om skolan

Hur skolan används och hur elever och personal trivs kommer att följas i ett tvåårigt forskningsprojekt i samarbete med bland andra Karlstads universitet.

– Arbetet med Minnebergsskolan har gett oss stor erfarenhet och mycket kunskap, nu fortsätter vi att bygga på den. Vi gör det både i forskningsprojektet och i kontorets skolutvecklingsgrupp. En nyfiken, öppen och lyhörd attityd är nyckeln för att skapa framgångsrika projekt, avslutar Andreas Svensson.

Vi har också gjort en film om Minnebergsskolan där du kan kika in och höra oss berätta mer. Klicka på länken nedan för att se filmen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer