UPPDRAG Stadsbyggnad
PLATS Brunnshög, Lunds kommun
SKEDE Parallellt uppdrag 2012
OMFATTNING 210 000 kvm BTA, varav lokaler i kvartersform 112 650 kvm, lokaler i fri form 57 600 kvm, bostäder 34 050 kvm och Expo 5 700 kvm
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Åsa Sjöstrand, Mimmi Van Der Vliet

Vetenskapsstaden

Stadsplanering i vetenskapens tjänst i Lund

På området mellan MAX IV-laboratoriet och ESS i Lund planeras för Science Village Scandinavia. Här ska bli en mötesplats med besökscenter, Science Center, korttidsbostäder för forskare, filialer för olika universitet och högskolor i Sverige och Europa samt kontor för forskningsanläggningarna och deras samarbetspartners.

Bra infrastruktur för spetsforskning

Vi medverkade i ett parallellt uppdrag om stadsplanen för denna nya stadsdel i Lund. Vårt förslag byggde på en vertikal, finmaskig struktur med den klassiska stenstaden som förebild snarare än trädgårdsstaden. Vi föreslog kvarters- och fastighetsmått med städer som Paris, Rom, Barcelona, Amsterdam och New York som förebilder.Viktiga genombrott inom naturvetenskap sker oftast i små heterogena forskargrupper, med väl utvecklade kontaktnät och bra infrastruktur. Grupperna ingår oftast i ett sammanhang där det finns kompletterande vetenskapliga kunskaper och en fysisk miljö som möjliggör informella möten mellan människor från olika forskargrupper, avdelningar och organisationer.* Vi ville ge de bästa förutsättningarna för detta genom att skapa en kreativ vetenskapsstad med människan i centrum som överbryggar organisatoriska och hierarkiska barriärer. Korta avstånd var viktigt – man ska kunna nå många olika sorters byggnader och verksamheter med en kort promenad.

Övriga medverkande: Hillevi Eklund (kulturgeograf), Karin Görlin (landsk. ark.) och Krister Sernbo (samhällsekolog), alla Ekologigruppen AB, Peter Elmlund, Urban City Research och Leif Bolter (skulptör/arkitekt)

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer