Brunnberg Forshed Pilhamnsgården
UPPDRAG Samhällsfastigheter, tävling
PLATS Ingarö, Värmdö kommun
SKEDE Avslutat uppdrag
OMFATTNING Markanvisningstävling innehållande äldreboende och 64 bostäder
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Ludmilla Larsson, Christina B Danielsson, Good Garden
UPPDRAGSGIVARE ALTURA Fastigheter AB

Pilhamnsgården

Hemlikhet och trygghet i vacker kulturmiljö

Pilhamnsgården är en vision om ett boende för äldre som tar fasta på vad forskningen säger om sambandet mellan den fysiska miljön och de äldres välbefinnande. Vi tror på att skapa en hemlik och trivsam miljö med en gestaltning som är förankrad på sin plats. Och där såväl innemiljön som utemiljön erbjuder variation och stimulans för alla sinnen. Projektet är gjort på updrag av Altura Fastighets AB.

Pilhamnsgården är utformat i nära samarbete med Altura och Good Garden och samlar kompetens inom forskning, arkitektur och praktiskt arbete inom äldreomsorg.

Vi vill med vårt förslag skapa en hemlik och trygg miljö som är förankrad på sin plats. Med sin vackra omgivning intill Ingarö kyrka vid Kolströmskanalen är kulturmiljön särskilt värdefull att förhålla sig till. Vi har inspirerats av lantliga, röda lador och gestaltat vårt hus med omsorgsfull och dekorativ detaljering. Faluröda fasader, verandor, spröjsade fönster och snickarglädje i nytappning förankrar huset på platsen.

En T-formad byggnad skapar trygghet, orienterbarhet och god uppsikt för både boende och personal. I hjärtat finns samlingsrum med bibliotek, glasveranda och en braskamin i blickfånget. Från samlingsrummet når man respektive avdelning där matsalen exponeras med glasparter. Varje avdelning har en extra bostad som kan bli ett hem för ett par. För att åstadkomma en god arbetsmiljö har även personalens hälsa och välbefinnande getts stort utrymme. Här finns plats för återhämtning som komplement till effektivt planerade ytor.

Utemiljön är formad i nära samarbete med Good Garden och stor omsorg har lagts vid sinnesstimulerande och rekreativa miljöer där ytor för aktiviteter, odling och samling varvas med lugna oaser, vattenspeglar och husdjur. Promenadstråk kopplas samman med befintliga gångvägar som leder vidare till kyrkan, hembygdsföreningen och kanalen där en ny brygga anläggs. En park anläggs mellan Pilhamnsgården och förskolan intill med särskilt fokus på möten över generationsgränserna.

Pilhamnsgården samlar mycket tankar om ett vackert och värdigt boende där hemlikhet och trygghet fått stor betydelse. Vi vann inte tävlingen den här gången men vill gärna se alla dessa tankar förverkligas på någon plats i framtiden. Och vi fortsätter vårt goda samarbete. Vi tror nämligen på att skapa hem som vi själva vill bo och åldras i.

Och Pilhamnsgården är ett sånt hem.

 

Läs också om vårt andra pågående Äldreboende i Viskafors.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer