Brunnberg Forshed Dalenum förskola
UPPDRAG Samhällsfastigheter
PLATS Dalénum, Lidingö stad
SKEDE Avslutat uppdrag
OMFATTNING Idéprojekt, tävling för ny förskola omfattande ca 4000 kvm BTA, 6 avd. för ca 100 barn
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Sofie Castler, Friluftsfrämjandet, Landskapslaget
UPPDRAGSGIVARE HAGE Fastigheter AB

Dalénum Förskola

Ute är det nya inne

Lidingö stad utlyste en markanvisningstävling om en ny förskola i stadsdelen Dalénum. Tillsammans med vår beställare HAGE Fastigheter AB tog vi fram ett förslag på en byggnad som stöder I Ur-och-skur-pedagogiken och med inspiration från sommarnöjen i närområdet. Förslaget tar fasta på forskningen som pekar på många hälsofrämjande effekter av utomhusvistelse. Vårt motto är därför: ”Ute är det nya inne!”

GESTALTNING, ANPASSNING & SAMMANHANG
Förskolan är ritad för att stödja verksamhetens pedagogiska vision med fokus på utomhusaktiviteter och flöden in-ut är därför särskilt beaktade. Gestaltningen är inspirerad av de stora och vackra sommarnöjesvillorna som återfinns på många håll i Lidingö. Deras karaktärsfulla verandor är här nytolkade i en lekfull tappning. De djupa balkongerna bildar en mellanzon mellan inne och ute. Det blir en regn- och solskyddad plats för utehemvister, undervisning och sovstunder. Fasaderna är av trä med dekorativa inslag i panelen för att associera till den traditionella villaarkitekturen i närliggande Kappsta.

Kravet var att Dalénum förskola skulle dimensioneras för 6 avdelningar. Formen är enkel. Två rektangulära byggnader med en tredje kommunikationslänk dem emellan. Huskropparna tar upp fastighetens riktningar och bildar ett södervänt gårdsrum och en norrvänd entréplats som nås via en befintlig angöring. Enkla låglutande pulpettak beläggs med sedum.

PLANLÖSNING, INNEHÅLL & GENERALITET
Varje hemvist består av ett generellt, L-format rum som underlättar för flera mindre indelningar. Här finns ett pentry och en centralt placerad arbetsplats för personalen. Till varje hemvist hör ett kapprum med tillhörande uppehållsyta. Fönstren har låg bröstning och förvaring under som bildar sittnischer. En utehemvist ligger på balkongen i direkt anslutning till kapprummet. Varje avdelning ska kunna delas av och fungera fristående – i t.ex. pandemitider. Det egna köket med tillhörande växthus, utekök, odlingsbäddar, kompost och källsortering bidrar till barnens förståelse för kretslopp och människans samspel med naturen. Vårt motto är därför: ”Ute är det nya inne!”

OMSTÄLLBARHET & FLEXIBILITET
Förskolan är ritad för att möjliggöra en enkel och effektiv modultillverkning. Varje hemvist är indelad för att underlätta volymelement vilket i praktiken gör förskolan möjlig att betrakta som en typförskola som kan anpassas med fler eller färre moduler, i fler eller färre antal våningar.

 

 

Läs också om vårt skolprojekt Lillgårdsskolan i Tungelsta.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer