UPPDRAG Bostäder
PLATS Arenastaden, Solna stad
SKEDE Färdigställt 2015
OMFATTNING Bostäder på mall of Scandinavia
MEDVERKANDE Ludmilla Larsson, Angela Covacu Bohm, Ulrica Pärsdotter
UPPDRAGSGIVARE PEAB

Arenastaden

Bostäder på Mall of Scandinavia

Gestaltningsidé för radhusen

Det finns 4 olika typer av radhus i varierande höjd och utformning vilket ger en variationsrik miljö. Idén för färgsättningen är att husens volymer ger en variationen med en enkel grafisk färgsättning i mörgrått/svart eller vitt.

Indrag av fasaden markeras med avvikande kontrasterande kulör. Hängrännor stuprör, stegar får kulör grå /metallic. Balkongfronter är av glas. Husen kläs med ett skivmaterial i olika format. Husens fönster samlas till horisontella fönsterband med blindfönster för att ge ett släktskap med flerfamiljshusen utmed Evenemangsgatan

Gestaltning av bostäderna vid Mallen

De fyra bostadshusen (B, C,D och E) längs Evenemangsgatan får en vertikal delning i fasad för att ge gatan en varierad skala. Bostadshusen har ett centralt placerat trapphus med två långsträckta lägenheter med en loggia på varje våningsplan. Det centralt placerade trapphuset visas som en glasad länk i fasad. Fasaderna får på vardera sidan om trapphuset olika fasaduttryck, så som stående vertikala fönster eller liggande fönsterband.

Delningen av fasaden förstärks av olika material som granit keramik och puts med glimmer. Bostadshusens sockelvåning/entrévåning är indragen till samma liv som Mallen. Entrén är uppglasad med ett tydligt husnummer vid sidan om. Sockelvåningen kläs i granit keramik och natursten och följer fasadens vertikal delning.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer