Skissbild

Persikan Stockholm

Projektet som gett kommunen huvudbry

Redan 2004 vann vi ett parallellt uppdrag för ett kvarter på östra Södermalm i Stockholm med 160 kooperativa lägenheter åt SKB. Våra lägenhetslösningar var avgörande för vinsten. Projektet tog fart igen under 2013 men ännu pågår detaljplanearbetet och SKB planerar byggstart i slutet på 2020.

Mer information finns på SKBs webbplats samt på Stockholms stads webb.

Persikan är ett stort kvarter med fin utsikt mot vattnet. I dag rymmer tomten en bussdepå som ska rivas och på platsen kommer över 800 lägenheter att byggas i sju nya bostadskvarter på klassiskt Stockholmsmanér.

Något helt nytt – trottoaren blir lägenhetsentré


Vi prövar något helt nytt som inte finns i Stockholm, men som är vanligt i till exempel Köpenhamn och Amsterdam. Vi vill lägga lägenheter i stället för kommersiella lokaler i gatuplan och använda en bit av trottoaren till lägenhetsentréer direkt från gatan. Lägenheterna får en plats ute, som inte är en egentlig uteplats, med utsikt mot folklivet och därmed blir gatan en levande yta. Vi har satt igång en mycket intressant diskussion med kommunen som gett tjänstemännen huvudbry. Var går gränsen för den kommunala ytan? Vem ska ansvara för att skotta, sanda och hålla rent? Kan man hitta en lösning för detta? Vi hoppas det. Det är dags att tänka nytt!
För att göra det mer intressant att bo mot en gård testar vi om det går att lägga uteplatserna lite högre än själva gårdsytan. Med portar och portiker vill vi att det ska vara möjligt att kika in från gatan direkt in på gårdarna, vilket är ovanligt i dag.

Vi ska göra ett hus stort som ett kvarter och maskerar det genom att använda olika fasadbeklädnad, fönstersättningar, färger och genom att karva i huskroppen och bryta i taket – utan att ge avkall på produktionskraven.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer