I förgrunden den blivande parken. Till vänster i bild syns Årsta gamla skola
UPPDRAG Nybyggnad seniorbostäder
PLATS Årsta, Stockholm Google Maps
SKEDE Underlag till detaljplan
OMFATTNING Ca 50 lägenheter
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Reija Toivio, Lars Bergh, Philip Treutiger, Moa Zettervall, Astrid Cronwall

Årstaberg 1

Seniorbostäder i samspel med gatan och parken

Årsta förtätas och ny bostadsbebyggelse ska växa ihop med omgivande bostadsenklaver och planerade grönytor när den gamla industribebyggelsen försvinner. I Kvarteret Årstaberg 1 föreslås ett nytt bostadshus som följer Sjöviksbacken, som både svänger och lutar. Med hjälp av trapphusentréer från gatan samt variationer i bottenvåningen kan ett intressant och gåvänligt gaturum bildas.

Byggnaden har en huvudroll genom sin placering på kortsidan av den planerade stadsdelsparken och utgör en fin fond på platsen. Kraven på hög kvalitet i utformning och gestaltning är därför extra höga. De indragna balkongerna bakom tegelfasad vetter mot söder och mot den blivande stadsdelsparken på andra sidan gatan.

Läs mer på Stockholms stads webbplats
Stockholm växer

Inbjudande entreér från gatan

Bostadshuset har tre trapphus där varje trapphus blir en trappande byggnadskropp delat i två kulörer. Entréerna från gatan är inbjudande med varma kulörer i naturmaterial.

Suteräng mot naturgård

Från gatan har man inblick till gården med naturmarkskaraktär.
Bostadshuset följer gatan och bildar en fond mot den nya parken.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer