Bostadsdagen

Med tema bostadskvalitet.

Torsdagen 25 januari deltog vi på CBAs bostadsdag i Stockholm, som arrangeras av Centrum för boendets arkitektur ihop med Sveriges Arkitekter. Temat bostadskvalitet lockade många och i den fullsatta ArkDes aula fick vi lyssna på arkitekter och forskare verksamma inom CBA och KTH. De presenterade aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, och publiken fick även höra mer om genomförda och planerade forskningsprojekt i CBAs regi.


Boendeundersökning Främlingsvägen
Brunnberg & Forshed har sedan några år ett samarbete med CBA och vi berättade om ett av forskningsprojekten, en bovaneundersökning som vi precis genomfört på Främlingsvägen i Midsommarkransen.

De sex nya bostadshusen med hyresrätter som Brunnberg & Forshed har ritat, är en varsam förtätning och är ett tillägg till de kulturminnesmärkta husen från 1940-talet. Inflyttning var för ungefär fyra år sedan.

Syftet med undersökningen är att få en bättre inblick i vad hyresgästerna tycker om sitt nuvarande boende, hur de tar bostaden i anspråk och vilka ändringar de genomfört. Det är värdefull kunskap som vi kan ta med i kommande projekt. Den genomfördes i form av mindre antal djupintervjuer samt i enkätform, där de boende även ritade in sina möbler på sin lägenhetsritning. Resultatet är inte helt färdigt än och under våren kommer vi att sammanställa resultatet och tankarna kring det i en bok. Vi planerar också egna seminarier. Det som direkt syntes i undersökningen är att människor har betydligt större möbler, i synnerhet gäller det sängar och soffor. Många tar bort eller sätter upp väggar och det är vanligt att garderoberna flyttas. Många efterfrågar bättre förrådsutrymme , mer bänkyta i köket, en större hall och bättre lösningar för cyklar. Det som uppskattades var de stora badrummen, att det är tyst utifrån och mellan grannarna samt att husen är snygga exteriört.

Här kan du läsa mer om Främlingsvägen.
Ett axplock om vad talarna pratade om på bostadsdagen:

• Vikten av sammanhang för att diskutera frågor kring bostadskvalitet och hur Centrum för boendets arkitektur (CBA) kan vara en möjlighet för att utveckla svensk bostadsarkitektur till internationellt toppklass, och inte minst medverka till nya bostäder som främjar hälsa och välbefinnande
• Den bostadspolitiska situationen med högt tempo i bostadsbyggandet men nästintill obefintlig diskussion om kvalitet i de bostäder som byggs.
• Kunskapsläget i bostadsbyggandet och den känslighet som finns i överföring av kunskap och information i bostadsbyggandets olika växlingar.
• Sambandet mellan dåliga planlösningar och den inre renoveringen av lägenheter som sker i stor omfattning, och den klimatpåverkan som det medför.
• Det sociala kitt som kan uppstå kring bostadskvartersgårdar och hur en definierad plats som skapar tillhörighet kan skapa inflytande, engagemang och ansvar.
• Forskning kring det hållbara hemmet och hur förändrade villkor och praktiker behöver tolkas. Behovet av en ny förståelse för bostadens utformning istället för de ”mainstream-tolkningar som skapar strukturella inlåsningar”.
• Hur vi borde se människors potential och ge dem chansen att bli medskapande och tolka och utforma sina miljöer.
• Sveriges arkitekters verksamhet i bostadsfrågan och de arbeten i ett större sammanhang som finns redovisade i boken ”Måste det bli dyrare att bygga vackert?”
• Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, beskrev det politiska arbetet på riksdagsnivå med bostadsfrågorna. Många fritidspolitiker som sitter i utskott och nämnder är sällan är utbildade arkitekter eller ingenjörer och behöver hjälp att tolka och förstå. Emma avslutade med att uppmana oss att vara med i debatten och påverka kvalitetsfrågorna.

Är du nyfiken kan du även se CBA.s sammanfattningen från dagen här.
Filmstaden, Råsunda

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer