UPPDRAG Nybyggnad bostäder
PLATS Google Maps
OMFATTNING 10 lägenheter
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Olle Burell

Bruksgatan

Bruksmiljöer i Nykvarn

Två nya hus vid entrén till den gamla Bruksgatan i Nykvarn som fortsättning på den äldre bruksbebyggelsen. Husen har "Stumholmsstandard" dvs riktiga, gedigna, putsade stenhus med tak av lertegel (inga putstapeter här inte!). Vunnen totalentreprenadstävling.

Varje hus rymmer fem lägenheter. Två på vardera gaveln och ett radhus i mitten.

Hus i putsad lättbetong innifrån och ut. Tak med lertegel och ordentliga skorstenar. Träfönster med äkta spröjs.

Miljön har brukskaraktär med hårdgjorda ytor i grus, äppelträd och prydliga gräsmattor.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer