UPPDRAG Bostäder
PLATS Nockeby, Stockholm stad
SKEDE Inflyttat 2022
OMFATTNING Uppdraget innefattade från underlag till detaljplan till och med bygghandling innehållande 114 kooperativa hyresrätter fördelade i sex byggnadskroppar
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Kerstin Slagare, Angela Covacu Bohm, Maria Collin, Annika Jönsson, Patrik Hammarlund, Arvid Nystedt, Eleonor Wahlberg
UPPDRAGSGIVARE SKB

Kv. Skrönan

Tidlösa stadsvillor på historisk mark i Nockebyskogen

I utkanten av Nockebyskogen, utmed Drottningholmsvägen och nära Nockebyhov villaområde, finns ett fält med historiska anor från Gustav III:s tid. Här byggs Kv. Skrönan - Nockebyskogen bestående av 6 st flerbostadshus med sammanlagt 114 lägenheter. Husen är i 4 våningar med en 5:e indragen våning, vilket ger en horisontell form som förstärker känslan av stadsvilla snarare än punkthus. Därmed smälter husen fint in i området och fungerar som en trygg länk mellan skogen och den lägre villabebyggelsen. Arkitekturen är enkel, proportionerlig och tidlös om än med en blinkning till 1930-talets funkisarkitektur som är vanligt förekommande i området.

Vi har jobbat med få material vilka sammanfogas på ett vackert sätt och med rena materialmöten. Husen är putsade i en ljust sandfärgad kulör där fönster, smidesräcken och plåtdetaljer kontrasterar i en varmt bronsfärgad ton. Entréerna är omsorgsfullt utformade för att välkomna boende och besökare och är särskilt markerade på husen dels genom sin generösa höjd och dels genom att de är indragna i husvolymen. Alla entréer är luftiga och ljusa med stora glasade ekpartier och trivsam belysning, men för att förstärka de två husgruppernas egna identiteter är det olika val av kulör och material i entrérummen.

Lägenheterna är luftiga och rymliga och nästan alla lägenheter vetter åt två väderstreck. Samtliga lägenheter har minst en balkong eller uteplats och de stora lägenheterna högst upp har stora terrasser. De balkonger som vetter mot Drottningholmsvägen har täta räcken så att de integreras med husvolymen, medan räckena mot skogen i öster är glesa smidesräcken. De indragna översta våningarna har terrasser med en putsad sarg som räcke. Detta gör att husen får en ren form samt att översta våningen blir proportionerlig.

Åt SKB har vi också ritat kv Persikan, Kv Modellören och Lux Lilla Essingen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer