UPPDRAG Bostäder
PLATS Blackeberg, Stockholm stad
SKEDE Detaljplan och programskisser 2007–2011, färdigställt 2015
OMFATTNING Tre hus på 13 våningar med 175 lägenheter och förskola, 17 700 kvm ljusBTA, varav förskola 1 000 kvm BTA, garage 4 000 kvm BTA
MEDVERKANDE Lars Bergh, Niklas Annestedt, Martin Bergman, Marianne Jonsson, Catharina Lissner, Mats Marquardt, Eli Nurbo och Magdalena Roupé

Europén

Milsvid utsikt i hus infogade i 50-talsmiljö i Blackeberg.

Blackeberg väster om Stockholm är ett område med typisk 50-talsstruktur. Här är bostadshus och naturen integrerade. Vårt uppdrag var att infoga tre relativt höga hus (13 våningar) i den låga bebyggelsen. Det ställde höga krav på placering och anpassning.
De tre höga och ljusa husen står på garagevåning under markplan. Placeringen av husen följer det ”fria” stadsmönster som finns i Blackeberg. Varje hus har sin färg på träfanérskivorna på fasad, vid entréer och balkonger. Balkongerna är infällda i husens hörn.
För att fasaderna ska ha ett luftigt intryck och för att få en bra balans mellan mur och muröppning har vi använt blindfönsterbågar som gör att fönstren uppfattas större än vad de är. Väggarna levererades med monterade fönster och putsades på plats.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer