Foto: Anders Bobert
SKEDE Inflyttat 2021
OMFATTNING 88 lägenheter & lokaler
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Olle Salomonson, Alessandro M. Lucca, Erik Wikström, Jennie Stefansson, Pär-Olof Olofsson, Sören Eriksson, Pia Hårleman, Lars Jonsson, Alexander Winblad, Alexandra Hügly

Strato

Livet inuti utanpå på Södermalm

I kvarteret Tobaksmonopolet på Södermalm markeras rutnätsstadens möte med grönskan i Tantolunden av ett vackert bostadstorn, Strato. Tillsammans med ett lägre gårdshus förmedlar projektet lekfullhet, variation och personlighet.

Tobaksmonopolet blir ett tillägg till den relativt lilla skaran av höghus på Södermalm. Det som utmärker projektet är ambitionen att de boende ska vara en del av gestaltningen – med möjlighet att sätta sin personliga prägel på ett sätt som talar med den omgivande staden. I kombination med omsorgsfullt utformade detaljer och materialval kommunicerar byggnaderna därför både mångfald och balans.

De nya husens placering är gjord med målsättningen att skapa goda siktlinjer genom kvarteret, att synliggöra de äldre fastigheternas vackra fasader och att skapa aktivitet åt Ringvägen. Kvarteret binds samman med en låg mur som tillåter inblickar till gården, och i släppen mellan husen planteras träd som bidrar till ett grönare gaturum.

Framför kvarterets spets bildas en ny torgyta där olika trafikslag samsas på fotgängarnas villkor. Höghusets bottenplan för lokalytor med många öppningar mot torget, vilket bidrar till att skapa en livfull mötesplats mellan stad och park.

Det höga huset skapar goda möjligheter till ljusa, vackra bostäder med fantastisk utsikt över stads- och parklandskapet. Ett framträdande tema är balkongerna, som både bidrar till starka boendekvaliteter och den helhetliga gestaltningen. ”Glasboxarna” som återkommer i ett rytmiskt mönster på samtliga fasader skapar ett visuellt lugn, och ger samtidigt ytterligare en dimension för de boende – en vindskyddad plats med möjlighet att till exempel odla eller bara njuta av utsikten.

Foto: Anders Bobert

Gårdshusets skala och proportioner knyter an till det gamla huvudkontoret mittemot. Den låga skalan, samt entreér och lokalyta mot gatan verkar för ett vänligt och enhetligt gaturum framför Mariaskolan.

Den nya bebyggelsens kulörer och material ansluter till det befintliga kvarterets inslag av puts i gula och ljusgrå toner, natursten, betong och smide med entrépartier i målat trä. Kontraster mellan varmt och kallt, hårt och mjukt, avskalat och dekorativt samt grovt och förfinat återspeglas i fasadernas materialval och detaljering.

Länk till Stratos hemsida.

Foto: Robin Hayes
Foto: Anders Bobert
Foto: Anders Bobert
Foto: Anders Bobert
Foto: Robin Hayes
Foto: Anders Bobert
Foto: Anders Bobert
Foto: Robin Hayes
Foto: Robin Hayes
Foto: Anders Bobert

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer