SKEDE Detaljplaneskede
OMFATTNING Bostäder och lokaler i 2 kvarter, ca 130 lägenheter
MEDVERKANDE Lena Orrberg, Pernilla Ivarsson, Ulrica Pärsdotter, Ximena Horjales, Landskapsarktiekt Johan Myr, Landark

Vårbergsvägen

Inspirerande och socialt i förtätad stadsdel inom Fokus Skärholmen

Med höga ambitioner att bidra till en social och hållbar stadsdel har vi arbetat fram två kvarter i centralt läge vid Vårbergsvägen. Projektet innehåller bostäder, lokaler, bostadskomplement och ett felleshus och ingår som en del av detaljplanen Vårbergsvägen inom Fokus Skärholmen som väntas gå ut på granskning under Q3 2018.

Vinst i markanvisningstävling under hösten 2017 innebar ett intensivt arbete i nära samverkan med byggaktörer och kommun men också med CTH och KTH och deras pågående forskning inom områdena upplevd trygghet och platsidentitet.

Inom Fokus Skärholmen planeras totalt för 6300 nya bostäder, skolor, närservice och parkytor. Stockholms stad beskriver Fokus Skärholmen som ett profilprojekt för social hållbarhet: ”Stockholms stads övergripande mål för social hållbarhet i stadsbyggande är att skapa en levande stad där alla kan bo, att fysiskt koppla samman staden och att uppnå socialt blandade stadsdelar med olika bostads- och upplåtelseformer.”

Vi har också ritat upprustning och komplettering av Storholmsbackarna som i norr gränsar till projektet.

Läs mer om Skärholmens centrum här

Och om Fokus Skärholmen och social hållbarhet här

Rationell bas med vacker krona

Projektets idé är att signalera mångfald genom byggnadskroppar som är gestaltade som ”individer i grupp”. Varje hus ska utvecklas som sin egen sort och taken ges lutningar som stärker husets form. Hela projektet ska kännetecknas av omsorg i alla sina möten med invånare och staden.

Trygg gård och felleshus

Västra kvarterens bebyggelse har formats med kvartersomslutande lamellhus som övergår till radhus och mindre punkthus. Felleshuset, en mötesplats för de boende, har kontakt med både gata som gård.

Skillnaden mellan det privata och offentliga uppnås genom att gårdar och förgårdsmark har tydliga avgränsningar med låga murar och klippta häckar och kvarterets byggnader ges olika material till en intressant och stilig komposition. Tryggheten för de boende är central och ljusdesignen görs med stor omsorg för såväl trygghetsfrågor som gestaltning.

Ett kvarter med många framsidor

Projektet är centralt placerat i stadsdelen och vill bidra till stark identitet genom sin gestaltning samtidigt som det talar väl med alla sina grannar. Bostäderna fyller upp en yta och möter befintliga och nya miljöer och vi har sett som vår uppgift att göra två kvarter som väver ihop staden. Kvarterens former fogar in sig i den nya strukturen med omslutande byggnader och punkthus i norr.

Våra nya kvarter har ansikten mot många olika håll och vi har fokus på att forma alla dessa som framsidor som möter nya och befintliga miljöer väl.

Det ska vara lätt, tryggt och trevligt att röra sig i gaturummen och vi har därför format en ny tvärgata som underlättar kopplingen mellan Vårbergsvägen och Storholmsbacken.

Blandat bostadsprogram och mångfald

Både husens former och dess innehåll speglar mångfald. I det blandade bostadsprogrammet planeras både radhus, LSS och en spännvidd från kompakta studiolägenheter med loft till traditionella lägenheter som kan ges delbarhet.

Vi har också lagt stor vikt vid att fylla bottenvåningarna med ett blandat program som lever dygnet runt. Här varvas bostäder, kommersiella lokaler, cykelrum, och föreningslokaler så att kvarteren ska få långa öppettider.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer