SKEDE Programhandling
OMFATTNING Ca 600 lägenheter + lokaler
MEDVERKANDE Hans Bergström, Alessandro M. Lucca, Birgitta Gelhaar, Gustav Cyrén, Fredrik Jensen, Jennie Stenström, Johanna Svedberg, Anneli Wessman

Haningeterrassen Haninge

Nytt urbant bostadsområde i centrala Haninge

En ny urban kvartersstruktur tillförs som starten på en mer omfattande stadsutveckling i Handen. Utbyggnaden av Haningeterrassen har som mål att skapa en stadsmässig miljö, en attraktiv stadsdel som är trygg, levande och trivsam för såväl boende som besökare
Vårt uppdrag är att skapa ca 50 000 kvm BTA bostäder samt handel som överdäckar en ny bussterminal. Vårt förslag innehåller en kvartersstruktur med variation där gående och cyklister prioriteras. Uppglasade lokaler i bottenvåningen, bebyggelse mot gator och torg och sociala mötesplatser i form av plats- och torgbildningar ska också bidra till att skapa en attraktiv stadsdel.

Utbyggnaden sker i åtta etapper och sträcker sig över ca tio år.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer