UPPDRAG Bostäder
PLATS Kristineberg, Stockholm stad
SKEDE Avslutat
OMFATTNING Underlag till detaljplan innehållande ca 12 300 kvm BTA, 117 bostäder, förskola, lokaler samt LSS-boende
MEDVERKANDE Ludmilla Larsson, Ann-Christine Ohlander, Charlotta Creyghton
UPPDRAGSGIVARE Familjebostäder

Kristineberg

Hornsbergskvarteren är en central del av stadsutvecklingsområdet västra Kungsholmen. De nya bostäderna planeras i det läge där Hornsbergs bussdepå ligger idag, längs med Lindhagensgatan. Platsen ingår i stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen med sammantaget cirka 5 300 nya bostäder. Planen för Hornsbergskvarteren innehåller kontor, hotell, Idrott och fyra bostadskvarter.
Varje bostadskvarter delas upp mellan två arkitektkontor och Familjebostäders arkitekter är Brunnberg & Forshed och Belatchew Arkitekter.

Brunnberg & Forsheds del av kvarteret delas upp i fem trapphushus. Bebyggelsen som vetter mot torget och väster får en lägre skala och en enkel rytmisk fasad. Längs Lars Forsells gata terrasseras bebyggelsen för att anpassas till gatans skala. Utmed Långa gatan harmonierar de tre bostadshusen i skala och höjd med kontorshusen på andra sidan gatan.

Husen längs Långa gatan delas in efter trapphusens bredd, ca 20 m. De tre bostadshusen längs Långa gatan ska harmoniera i materialitet och skala med kontorsbebyggelsen på andra sidan gatan. Gemensamt för de tre husen är den förhöjda sockelvåningen som varierar i höjd och inrymmer lokaler och portiker. Husen får även släktskap genom att fönstren placeras i jämn rytm och att taken är svagt lutande så att grunda takkupor formar den översta terrassvåningen. Tak och kupor kläs med plåt.

 

Läs mer om projektet på Familjebostäders hemsida.

Läs även om vårt kontorsprojekt på andra sidan gatan – Hornsbergskvarteren.

Portiken in till gården får en tjusig gallergrind.

Fasad mot långa gatan.

Fasad mot kvartersgatan.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer