UPPDRAG Nybyggnad kontor och hotell.
PLATS Kungsholmen, Stockholm Google Maps
SKEDE Underlag för detaljplan, och programhandling.
OMFATTNING 70 000 kvm kontor, 11 000 kvm hotell ljus BTA
MEDVERKANDE Hans Bergström, Björn Holm, Fredrik Liljeström, Gustav Cyrén
UPPDRAGSGIVARE Skanska Fastigheter

Hornsbergskvarteren

Stadsutveckling på Kungsholmen

Hornsbergskvarteren är en central del av stadsutvecklingsområdet västra Kungsholmen. Det förbinder de färdigställda norra delarna med planerad bebyggelse i stadsutvecklingsområdets södra delar kring Kristinebergs slott. Detaljplanen utgör även en viktig länk till att fullfölja planerna för Nordvästra Kungsholmen och motivet för Lindhagensgatans stadsrum.

Detaljplanen grundar sig på den etablerade innerstadsstukturen från planprogrammet med en tät kvartersbebyggelse. Det finns höga krav på kvarterens utformning och volymhantering samt gestaltning av det offentliga rummet. I gestaltningen eftersträvas en variation inom ramen för stenstadens klassiska grammatik, där ett varierat taklandskap och omsorgsfullt gestaltade bottenvåningar med ett publikt och utåtriktad nyttjande är en viktig del för att bidra till en levande stadsmiljö. Byggnaderna är uppbyggd på klassiskt vis med en förhöjd och uppglasad bottenvåning, och med indragna takvåningar. Fasaderna har en robust och hållbar karaktär, vi tänker oss mycket tegel, natursten, betong och glas med inslag av mässing och koppar.

Den högre skalan mot Essingeleden bidrar till ett lugnt inre rum för boende och verksamma i kvarteret.

Platsen ställer stora krav på gestaltningen av byggnaderna med dess två skilda bebyggelseskalor; den stora skalan i Essingeledens trafiklandskap och den traditionella innerstadsskalan längs gatorna.

Längs Långa Gatan ligger vårt kontorsprojekt på ena sidan och bostadskvarter på den andra. Hotellet ligger i fonden i bilden.

De olika verksamheterna samverkar till en levande stadsmiljö, rik på spännande möten och upplevelser.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer