UPPDRAG Bostäder, vunnen tävling
OMFATTNING Centralt kvarter i centrum med 80 lägenheter samt lokaler
MEDVERKANDE Kjell Forshed

Kv. Tor

Bostäder i centralt kvarter vid Uppsala

Ett centralt kvarter vid järnvägen-Vaksalagatan, granne med nya operan. Hus i den lägre skalan anpassat till omkringliggande hus samt två äldre bostadshus inne på gården samt en gammal fin mejeribyggnad.

Hus putsade i ockra och vitt. Rejäla taksprång som kan föra tankarna till Italien.

Gamla hus inne på gården har byggts om till bostäder och skapar tillsammans med uppvuxna träd en innegår rik på upplevelser.

Entré till kvarterets gård.

Gården blir en naturlig samlingsplats för kvarterets innevånare.

Takterrassen för det goda livet och människors drömmar.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer