SKEDE Färdigt. Genomfördes 2007-2016.
OMFATTNING 365 lgh i två byggnader, parkering 2800 m2, bibliotek o daghem
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Angela Covacu Bohm, Björn Dahlberg, Emma Lund, Johanna Gill, Morgan Johansson

Kista Torn

Stockholms högsta bostadsbyggnad

2010 antog Stockholm stad en översiktsplan där Kista skulle bli en attraktiv tyngdpunkt med en stadsmässig utveckling. I de centrala delarna förordades tyngdpunkt med höga hus. Science Tower är en av de höga byggnaderna och Kista Torn blev den andra i de centrala delarna. Arbetet med planen började 2011 och två år senare startade byggnationerna. De första boende började flytta in under 2015. Hela projektet stod klart 2016.
Kista Torn består av två höga hus, det ena med 39 våningar och ett lägre med 18 våningar med ett sammanhängande källar- och bottenplan som innehåller parkering och gemensam lobby och lokaler.

Byggnaderna är utformade med konande planform, som står i en snäv vinkel i förhållande till varandra för att skapa en varierad och mer dynamisk bild av tornen beroende på varifrån de betraktas. Antalet lägenheter är 366 och därför behövs en stor lobby som tar hand om denna stora ström människor som nyttjar entréerna.

Byggnaderna har en monolitisk form med släta fasader utan utstickande balkonger. Balkongerna är indragna i huskroppen och bildar varma loggior. Fasaderna är slipad betong i två kulören med ett varierat mönster. Fönster och de indragna balkongerna bildar fönsterband med glasfyllning mellan fönsteröppningarna. På taket i det stora tornet finns gemensamhetslokaler och båda tornen har anlagda terrasser.

Kista Torn är ett av de nominerade projekten i Årets Bygge, en tävling som lyfter fram exempel på det bästa som byggsektorn i Sverige kan prestera i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och formgivning. Läs mer och se nomineringsfilmen på Byggindustrins webbplats.
Husen ligger på Borgarfjordsgatan 21-23 i Kista
Bild: Jan Håkan Dahlström
Bild: Gustav Kaiser

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer