Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB - Fruängsgården, Vantörsvägen, Stockholmshus fasad
UPPDRAG Nybyggnation bostäder, Stockholmshusen
PLATS Fruängen, Stockholm Google Maps
SKEDE Underlag för detaljplan
OMFATTNING 53 bostäder, ca 4700 kvm BTA
MEDVERKANDE Birgitta Gelhaar
UPPDRAGSGIVARE Familjebostäder

Fruängsgården

Harmoni och förtätning i Fruängen

I mötet mellan folkhemmets funktionalism i Fruängen, en parkerings- och lastplats och en bollplan har vi ritat ett av våra första Stockholmshus åt Familjebostäder. För oss på Brunnberg & Forshed är omsorgen om den sociala och mänskliga dimensionen i arkitekturen avgörande för att skapa ett bra projekt. Därför är det särskilt roligt att få arbeta med Stockholmshusen, ett gestaltningskoncept framtaget av Stockholms Stad, byggherrar, entreprenörer och arkitekter.

Mellan baksidan av Fruängens servicehus och huvudleden Vantörsvägen i södra Stockholm vill Familjebostäder bygga bostäder. Platsen lämpar sig utmärkt för förtätning då bebyggelse längs Vantörsvägen ger ett mycket tydligare och tryggare gaturum. Omkringliggande byggnader är Fruängsgården som är ett vårdboende, flerbostadshus som tillhör Familjebostäder samt punkthus som ägs och förvaltas av Stockholmshem.

Längs Vantörsvägen placeras en lamell bestående av tre stycken trapphus, anpassade efter Stockholmshusens gestaltningskoncept. En jämn och rationell fönstersättning med omfattningar ger ett lugnt och vackert intryck. Byggnadsvolymen är fem våningar, vilket harmonierar väl med intilliggande lamell. Lamellen får även ett underbyggt garage med infart från Elsa Beskows gata. Mot Vantörsvägen är det förgårdsmark som buffertzon mellan gång- och cykelväg och bostad på den nedre våningen. Bostadsentréerna följer Stockholmshusens koncept, de är indragna från gatan och har en sittplats vid entrén. Det finns möjlighet att passera genom byggnaden för att nå uteplats och grönska. Lamellen delar gård med befintligt bostadshus som ägs av Familjebostäder. Lägenheternas balkonger vänder sig mot söder och gården.

Byggnaden har en förhöjd, markerad bottenvåning med större glasade partier för att ge möjlighet att inrymma lokaler när behov uppstår. Nu rymmer de bostadskomplement som cykelrum och rullstolsförråd. Bostäderna på det nedre planet har en högre rumshöjd än de övriga lägenheterna. De har även en högre fönsterbröstning för att skydda något mot insyn. Totalt innehåller projektet 53 lägenheter.

Läs mer om vårt andra Stockholmshusprojekt – Allgunnen 4.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer